Modificarile aduse in iulie 2015 la inregistrarea firmelor la registrul comertului

Modificarile legii nr.359/2004 (privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice), aduse prin Legea 152/2015 sunt :

1. se introduce o prevedere noua care arata ca cererile de înregistrare şi documentele eliberate în format electronic, având încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică extinsă, pot fi trimise prin mijloace electronice, prin intermediul portalului de servicii on-line al Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, precum şi prin intermediul sistemului Punctul de contact unic electronic (PCU).

2. Se modifica prevederea care anterior arata ca la inmatricularea societatilor solicitantilor li se elibereaza certificatul de inregistrare continand:

·         numarul de inregistare la Registrul Comertului

·         codul unic de identificare insotite de

·         încheierea judecatorului-delegat

Acum lista se completeaza si cu identificatorul unic la nivel european (EUID).

Certificatul de înregistrare va fi însoţit de rezoluţia persoanei competente cu soluţionarea cererii de înregistrare. Nu se mai mentioneaza incheierea judecatorului delegat.

3.La inregistrarea modificarilor actului constitutiv se  eliberează certificatul de înscriere de menţiuni, însoţit de rezoluţia persoanei competente cu soluţionarea cererii de înregistrare, precum şi alte acte prevăzute de prezenta lege.

4.Atât la înmatriculare, cât şi la fiecare înregistrare a modificărilor actului constitutiv, solicitanţilor, odată cu eliberarea documentelor menţionate anterior, li se pot furniza informaţii privind datele înregistrate în registrul comerţului, cu achitarea tarifelor aferente.

4. Termenul de eliberare a certificatului de înregistrare şi a certificatului de înscriere de menţiuni ramane tot de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, dacă persoana competentă să soluţioneze cererile de înregistrare nu dispune altfel, pentru completarea documentaţiei.

3. Se modifica art. 14 care anterior prevedea ca dupa efectuarea înmatriculării societăţilor comerciale în registrul comerţului, un extras al incheierii judecătorului delegat se comunică, din oficiu, Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, spre publicare, pe cheltuiala solicitantului.

 Acest alineat se reformuleaza astfel : “  În următoarea zi lucrătoare după efectuarea înmatriculării persoanelor juridice, oficiul registrului comerţului comunică un extras al rezoluţiei prin care s-a dispus înmatricularea către Regia Autonomă «Monitorul Oficial», spre publicare, pe cheltuiala solicitantului. La cererea şi pe cheltuiala solicitantului, rezoluţia se publică integral. “

Extrasul rezoluţiei prin care s-a dispus înmatricularea persoanei juridice cuprinde următoarele elemente: numărul şi data rezoluţiei, denumirea, sediul social şi forma juridică, numele şi adresa fondatorilor, administratorilor şi, dacă este cazul, a cenzorilor, domeniul şi activitatea principală, capitalul social şi durata de funcţionare. Pe extras se va menţiona numărul de ordine în registrul comerţului, codul unic de înregistrare fiscală atribuit şi, după caz, identificatorul unic la nivel european (EUID).

Publicarea în Monitorul Oficial al României a extrasului rezoluţiei sau, după caz, a rezoluţiei integrale se va efectua în cel mult 21 de zile lucrătoare de la data înregistrării cererii la oficiul registrului comerţului. Regia Autonomă «Monitorul Oficial» are la dispoziţie pentru efectuarea publicării un termen de 17 zile lucrătoare de la data primirii extrasului rezoluţiei sau, după caz, a rezoluţiei integrale.

Articole similare

Comentariul tau aici