Termene de depunere pentru D100, D101, D107

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT Reamintire: 26 IUNIE 2023 este termenul pentru depunerea: - Declarației privind obligațiile de plată la bugetul de stat (formular 100), prin care se declară impozitul pe veniturile microîntreprinderilor aferent trimestrului IV al anului 2022 sau impozitul specific unor activităţi aferent semestrului II al anului 2022;– Declarației privind impozitul pe profit (formular 101),…

Mai mult

Atentie!!! termen depunere bilant semestrial !!! 14 august 2009

Noul act normative care face referire la aceasta operatiune este :OMFP nr.2123/ 22.06.2009 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2009 a operatorilor economici. Persoanele juridice vor intocmi si depune la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice raportari contabile care cuprind urmatoarele formulare: a) Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii (cod 10); b) Contul de profit si pierdere…

Mai mult

Situatii financiare – termene de depunere

Persoanele juridice care organizeaza contabilitatea in partida dubla trebuie sa publice, potrivit prevederilor legale, situatiile financiare anuale. Fac obiectul publicarii situatiile financiare anuale, raportul administratorilor si raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz. Aceste prevederi se aplica si sucursalelor inregistrate in Romania care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate, precum si societatilor-mama care intocmesc situatii…

Mai mult