Cheltuieli si venituri in avans. Conturile 471 si 472 – functionalitate

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Cheltuielile platite/de platit si veniturile incasate/de incasat in exercitiul financiar curent, dar care privesc exercitiile financiare urmatoare, se inregistreaza distinct in contabilitate, la cheltuieli in avans (contul 471 “Cheltuieli inregistrate in avans”) sau venituri in avans (contul 472 “Venituri inregistrate in avans”), dupa caz. In aceste conturi se inregistreaza, in principal, urmatoarele…

Mai mult

Automatizarea inregistrarilor pe conturile de venituri si cheltuieli in avans

Articol realizat cu sprijinul CIEL Romania, in cadrul programului de informare pentru contabili. Cheltuielile platite/de platit si veniturile incasate/de incasat in exercitiul financiar curent, dar care se refera la exercitiile financiare urmatoare, se inregistreaza distinct in contabilitate, la cheltuieli in avans ,utilizand contul 471 “Cheltuieli inregistrate in avans” sau venituri in avans, utilizand contul 472 “Venituri inregistrate in avans”. Ce…

Mai mult

Cum se inregistreaza in contabilitate chiriile si abonamentele ?

Cheltuielile plătite/de plătit  şi veniturile încasate/de încasat în exercițiul financiar curent, dar care privesc exercițiile financiare următoare, se înregistrează  distinct în contabilitate, la cheltuieli în avans (contul 471 “Cheltuieli înregistrate în avans”) sau venituri în avans (contul 472 “Venituri înregistrate în avans”), după caz. În aceste conturi se înregistrează, în principal, următoarele cheltuieli  şi venituri: chirii, abonamente, asigurări  şi alte cheltuieli…

Mai mult

Conturile 471 si 472 – cand se utilizeaza?

Cheltuielile plătite/de plătit  şi veniturile încasate/de încasat în exercițiul financiar curent, dar care privesc exercițiile financiare următoare, se înregistrează  distinct în contabilitate, la cheltuieli în avans (contul 471 “Cheltuieli înregistrate în avans”) sau venituri în avans (contul 472 “Venituri înregistrate în avans”), după caz. În aceste conturi se înregistrează, în principal, următoarele cheltuieli  şi venituri: chirii, abonamente, asigurări  şi alte cheltuieli…

Mai mult

Ce prevederi noi aduce O 1802 cu privire la 472 Venituri in avans ?

Art. 447 din O 1802/2014 prevede ca in cazul în care preţul de vânzare include o valoare distinctă, specificată contractual, destinată prestării ulterioare de servicii (de exemplu, asistenţa tehnică şi perfecţionarea produsului după vânzarea unui program informatic), acea sumă este amânată (contul 472 “Venituri înregistrate în avans”) şi recunoscută ca venit pe parcursul perioadei în care se prestează serviciile, dar…

Mai mult

Prevederi referioare la elementele de bilant

Conform Ordinului 3055/2009, prezentarea activelor ca active imobilizate sau ca active circulante depinde de scopul căruia îi sunt destinate, potrivit politicilor contabile aprobate de administratori sau persoanele care au obligaţia gestionării entităţii. Cheltuielile efectuate în cursul exerciţiului financiar, dar care sunt aferente unui exerciţiu financiar ulterior, trebuie prezentate sub titlul de “Cheltuieli în avans”. Veniturile care, deşi se referă la…

Mai mult

Accruals la venituri si venituri incasate in avans

Opusul unui accrual constituit pentru cheltuiala este accruals pe venituri. Acesta insa se intalneste foarte rar in practica. Inregistrarile contabile care se fac in acest caz sunt: Debit : Cont de accruals pentru venituri Credit : Venit (din contul de profit si pierdere) Opusul unei cheltuieli platite anticipat este un venit incasat dar inca nefacturat. Inregistrarile contabile care se fac…

Mai mult