Bilantul anual: Informatii de prezentat de catre microentitati.

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Produsul se adreseaza microentitatilor care,  potrivit prevederilor legale nu au obligatia intocmirii notelor explicative la situatiile financiare anuale (pct. 576 alin.(2) al OMFP 1802/2014 prevede ca: Microentitățile nu au obligația elaborării notelor explicative la situațiile financiare anuale, prevăzute la pct. 468 și 469)  Comanda acum Informatii de prezentat de catre microentitati.

Mai mult

Tipuri de bilant. Anexe la bilant. Contraventii in cazul nedepunerii

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Inventarierea patrimoniului Pentru a putea intocmi situatiile financiare anuale, trebuie sa fie efectuata inventarierea patrimoniului. Acest lucru se aplica fie ca vorbim de situatii financiare anuale, fie de situatii financiare intermediare. Tipuri de situatii financiare: 1.Situatii financiare anuale pentru societati: -se depun de catre toate societățile, companiile naționale, regiile autonome, institutele…

Mai mult

Ce sunt microentitatile, ce contin situatiile financiare pe 2020 si termenul de depunere in 2021

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Microentitatile nu sunt acelasi lucru cu microintreprinderile. In timp ce microintreprinderile reflecta o incadrare din punct de vedere fiscal (acele societati care aplica 1% sau 3% impozit pe venit), microentitatile reprezinta o incadrare contabila, pentru a stabili complexitatea gradului de raportare la bilant. Ele reprezinta cele mai mici tipuri de entitati…

Mai mult

Ce impact au evenimentele ulterioare inchiderii exercitiului financiar asupra situatiilor financiare?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Prin eveniment ulterior datei bilantului se intelege acel eveniment favorabil sau nefavorabil, care are loc intre data bilantului si data la care situatiile financiare anuale sunt autorizate pentru emitere. In practica, exista doua tipuri de evenimete ulterioare datei bilantului: 1.Evenimente ulterioare datei bilantului care au existat la acea data.  Printre aceste evenimente…

Mai mult

Situatiile financiare anuale pentru anul 2019- termen de depunere, ce cuprind in functie de marimea societatii

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Ordinul care reglementeaza depunerea situatiilor financiare la 31.12.2019 a fost publicat in MOF nr. 5/07.01.2020. Termenul de depunere a situatiilor financiare pentru firme este 29 mai 2020 (150 de zile de la inchiderea exercitiului financiar). Prin acest document se aduc clarificari referitoare la intocmirea situatiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2019…

Mai mult

Evenimente dupa depunerea bilantului !

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit OMFP nr. 1802/2014, evenimentele care apar dupa data bilantului pot furniza informatii suplimentare referitoare la perioada raportata fata de cele cunoscute la data bilantului. Daca situatiile financiare anuale nu au fost aprobate, acestea trebuie ajustate pentru a reflecta si informatiile suplimentare, daca informatiile respective se refera la conditii (evenimente, operatiuni…

Mai mult

Evenimente dupa depunerea bilantului – ce trebuie sa stiu?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit OMFP nr. 1802/2014, evenimentele care apar dupa data bilantului pot furniza informatii suplimentare referitoare la perioada raportata fata de cele cunoscute la data bilantului. Daca situatiile financiare anuale nu au fost aprobate, acestea trebuie ajustate pentru a reflecta si informatiile suplimentare, daca informatiile respective se refera la conditii (evenimente, operatiuni…

Mai mult

Intocmirea situatiilor financiare – documente necesare

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Pana pe data de 30.05.2018 (miercuri) societatile comerciale trebuie sa intocmeasca si sa depuna situatiile financiare anuale pentru 2017. Iata ce trebuie sa intocmeasca fiecare entitate: Entitatile care la data bilantului nu depasesc limitele a cel putin doua dintre urmatoarele trei criterii de marime: totalul activelor: 1.500.000 lei; cifra de afaceri neta: 3.000.000…

Mai mult

7 lucruri importante despre registrele de contabilitate

Registrele de contabilitate obligatorii sunt: Registrul-jurnal, Registrul-inventar şi Cartea mare. Întocmirea, editarea şi păstrarea registrelor de contabilitate se efectuează conform normelor elaborate de Ministerul Finanţelor Publice. Registrele de contabilitate se utilizează în strictă concordanţă cu destinaţia acestora şi se prezintă în mod ordonat şi astfel completate încât să permită, în orice moment, identificarea şi controlul operaţiunilor contabile efectuate. Pentru verificarea…

Mai mult

Referitor la intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale

Situatiile financiare incheiate la 31 decembrie 2014: Persoanele juridice al caror exercitiu financiar coincide cu anul calendaristic intocmesc situatii financiare anuale incheiate la 31 decembrie potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comu nitatilor Economice Europene , parte component a Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice    3055/2009 cu modificarile si completarile…

Mai mult

Cateva reguli de raportare financiare de care sa tii cont

Urmeaza perioada raportarii financiare. Entitatile trebuie sa intocmeasca situatiile financiare obligatorii, in functie de criteriul de marime al firmei. Care sunt aceste situatii financiare? Bilantul Contul de profit si pierdere Situatia modificarii capitalurilor proprii Situatia modificarii fluxurilor de trezorerie Note explicative la situatiile financiare De ce principii trebuie sa tina cont firmele la intocmirea situatiilor financiare? La întocmirea situaţiilor financiare…

Mai mult

Sinteza informatiei privind evaluarea la bilant

O data cu venirea sfarsitului de an se apropie si momentul intocmirii situatiilor financiare pentru marea majoritate a entitatilor. Desi  momentul depunerii situatiilor este  la 120/150 de zile de la sfarsitul perioadei, exista cateva evaluari care se fac la data inchiderii exercitiului. Evaluarea reprezintă procesul prin care se determină valoarea la care elementele situaţiilor financiare sunt recunoscute în contabilitate şi…

Mai mult

Raportarea contabila la 30 iunie 2014

Ordinul nr. 936/2014 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2014 a operatorilor economici a fost publicat in M.Of din 21.07.2014. Cine are obligatia intocmirii raportarilor semestriale ? Se aplică : • persoanelor cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin OMFP…

Mai mult

Structura situatiilor financiare

In ceea ce priveste  structura situatiilor financiare , aceasta se diferentiaza  in raport cu marimea si natura activitatii entitatilor. In cadrul acestora, entitatile economice  (intreprinderi) prezinta urmatoarea structura  a situatiilor financiare: Intreprinderi mari Bilantul Contul de profit si pierdere Situatia modificarilor capitalului propriu Situatia fluxurilor de  numerar Notele explicative la  situatiile financiare anuale  Intreprinderi mici si mijlocii Bilantul prescurtat Contul…

Mai mult

Rolul bilantului functional in analiza economica a unei firme

Bilantul functional a aparut ca necesitate a analizei economico-financiare a firmei deoarece datele oferite de bilantul contabil nu mai erau indeajuns. El a fost intocmit la inceput de Centrala Bilanturilor a Bancii Frantei pentru a arata functionarea economica a unei firme. Rolul bilantului functional este de investigare a nevoilor intreprinderii si modul de functionare a acestora. In activ se reflecta…

Mai mult

Baze legale de intocmire a situatiilor financiare pentru diverse institutii

Modul de intocmire a situatiilor financiare este reglementat diferit in functie de tipul de entitate: • Institutiile care aplică Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul 3.055/2009  , in functie de anumite criterii de marime pot intocmi situatii financiare in forma lunga , prescurtate sau  simplificate…

Mai mult

Prevederi referioare la elementele de bilant

Conform Ordinului 3055/2009, prezentarea activelor ca active imobilizate sau ca active circulante depinde de scopul căruia îi sunt destinate, potrivit politicilor contabile aprobate de administratori sau persoanele care au obligaţia gestionării entităţii. Cheltuielile efectuate în cursul exerciţiului financiar, dar care sunt aferente unui exerciţiu financiar ulterior, trebuie prezentate sub titlul de “Cheltuieli în avans”. Veniturile care, deşi se referă la…

Mai mult

Principiul prevalentei economicului asupra juridicului

Prezentarea valorilor din cadrul elementelor din bilant si contul de profit si pierdere se face tinând seama de fondul economic al tranzactiei sau al operatiunii raportate, si nu numai de forma juridica a acestora. Respectarea acestui principiu are drept scop înregistrarea în contabilitate si prezentarea fidela a operatiunilor economico-financiare, în conformitate cu realitatea economica, punând în evidenta drepturile si obligatiile,…

Mai mult