Termenul pana la care obligatiile nu se considera restante- amanat pana la 25 iunie 2020 -OUG 90/2020

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Prin OUG 90/2020 publicata in 29 mai 2020 se proroga pe 25 iunie 2020 termenul de aplicare al urmatoarelor masuri (anterior se prevedea ca masurile inceteaza in termen de 30 de zile de la incetarea starii de urgenta), in baza OUG 29/2020:

  • pentru obligațiile fiscale scadente începând cu data intrării în vigoare a OUG 29/2020 (21 martie 2020) și neachitate până la 25 iunie 2020 nu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități de întârziere
  • acestea nici nu sunt considerate obligații fiscale restante.
  • Se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită prin poprire a creanțelor bugetare, cu excepția executărilor silite care se aplică pentru recuperarea creanțelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătorești pronunțate în materie penală. Măsurile de suspendare a executării silite prin poprire asupra sumelor urmăribile reprezentând venituri și disponibilități bănești se aplică, prin efectul legii, de către instituțiile de credit sau terții popriți, fără alte formalități din partea organelor fiscale.

Rambursarea TVA

OUG 48 din 16 aprilie 2020 prevedea ca prin derogare de la prevederile art. 169 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, taxa pe valoarea adăugată solicitată la rambursare prin deconturile cu sumă negativă de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare, depuse în cadrul termenului legal de depunere, se rambursează de organul fiscal central, cu efectuarea, ulterior, a inspecției fiscale.

Masura se aplica pana la 25 iunie 2020 (anterior legislatia prevedea ca masura inceteaza in termen de 30 de zile de la incetarea starii de urgenta).

Plata cu intarziere a ratelor din graficele de esalonare

Pentru plata cu întârziere a ratelor din graficele de eșalonare neachitate până la împlinirea termenului de 25 iunie 2020 (anterior era 30 de zile de la incetarea starii de urgenta, conform OUG 48/2020) nu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități conform Codului de procedură fiscală. În acest caz, până la primul termen de plată după expirarea acestui termen de 25 iunie, organul fiscal competent, din oficiu, reface graficul de eșalonare, cu respectarea perioadei de eșalonare aprobate. Noul grafic de eșalonare se comunică debitorului prin decizia organului fiscal.

Articole similare

Comentariul tau aici