Termenul pentru depunerea situatiilor financiare pe 2019 SRL, ONG, declaratia de inactivitate

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Mai jos este o scurta trecere in revista a principalelor termene pentru depunerea situatiilor financiare la 31.12.2019:

1.Entitatile din lista de mai jos:

  • societățile comerciale
  • societățile/companiile naționale
  • regiile autonome
  • institutele naționale de cercetare-dezvoltare
  • subunitățile fără personalitate juridică din România care aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, cu excepția subunităților deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

termen: 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar – respectiv 29 mai 2020.

2. celelalte persoane juridice (ex. ONG)

termen :120 de zile de la încheierea exercițiului financiar – respectiv 29 aprilie 2020.

3. persoanele juridice care de la constituire nu au desfășurat activitate, precum și subunitățile fără personalitate juridică din România care aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, care de la constituire nu au desfășurat activitate, depun o declarație în acest sens

termen: 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar-respectiv : 2 martie 2020 ( cele 60 de zile ar fi in data de 29 februarie (sambata)- astfel termenul devine 02.03.2020.

Baza legala : art. 36 alin (1) si (2) din Legea 82/1991 (Legea contabilitatii)

Articole similare

Comentariul tau aici