Termenul zilei: activ biologic

Un activ biologic este un animal viu sau o plantă vie.

O entitate recunoaşte un activ biologic dacă şi numai dacă:

  1. entitatea controlează activul ca rezultat al evenimentelor trecute;
  2. este probabil ca beneficiile economice viitoare asociate activului să revină entității; şi
  3. valoarea justă sau costul activului poate fi evaluat(ă) în mod credibil.

În activitatea agricolă, controlul poate fi evidențiat, de exemplu, prin dreptul de proprietate asupra vitelor sau prin însemnarea ori marcarea vitelor în alt mod în momentul achiziției, naşterii sau înțărcării. Beneficiile viitoare sunt estimate, în mod normal, prin evaluarea caracteristicilor fizice semnificative aferente acestora.

Activele biologice sunt adesea ataşate fizic de terenul pe care se află (de exemplu, copacii dintr‐o plantație forestieră). Este posibil ca pentru activele biologice care sunt ataşate de teren să nu existe o piață separată, dar să existe o piață  activă pentru activele combinate, adică pentru activele biologice, terenul viran  şi amenajările acestuia, considerate ca un întreg. O entitate poate să  utilizeze informații referitoare la activele combinate pentru a evalua valoarea justă a activelor biologice. De exemplu, valoarea justă a terenului viran şi a amenajărilor acestuia poate fi dedusă din valoarea justă a activelor combinate pentru a stabili valoarea justă a activelor biologice.

Sursa: OMFP 1802/2014

Articole similare

Comentariul tau aici