Tipuri de concedii medicale pe care le pot lua angajatii si cine suporta indemnizatia: angajator sau stat

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT

Exista mai multe tipuri de concedii medicale pe care le pot lua angajatii, cu respectarea anumitor conditii prevazute de OG nr. 158 din 17 noiembrie 2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate.

Mai jos este o lista cu astfel de concedii medicale si cu modul de suportare al indemnizatiei:

.

TipCine suporta indemnizatia
Concedii medicale pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată de boli obișnuite sau de accidente în afara munciiA.Indemnizatia se suporta de către angajator, din prima zi până în a 5-a zi de incapacitate temporară de muncă, cu excepția indemnizațiilor aferente certificatelor de concediu medical acordate persoanelor asigurate pentru care a fost instituită măsura izolării, potrivit Legii nr. 136/2020;
B. din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, începând cu:
a) ziua următoare celor suportate de angajator, conform lit. A, și până la data încetării incapacității temporare de muncă a asiguratului sau a pensionării acestuia;
b) prima zi de incapacitate temporară de muncă, în cazul persoanelor asigurate care realizează în România venituri din salarii de la angajatori din state care nu intră sub incidența legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte sau
beneficiază de indemnizație de șomaj, sau sutn asigurati pe bază de contract de asigurare pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate.
c) prima zi de incapacitate temporară de muncă, în cazul persoanelor asigurate pentru care a fost instituită măsura izolării, potrivit Legii nr. 136/2020
Concedii pentru maternitateIndemnizația de maternitate se suportă integral din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate
Concedii medicale pentru îngrijirea copilului bolnavIndemnizatia se suportă integral din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.
Concedii medicale pentru îngrijirea pacientului cu afecțiuni oncologiceIndemnizatia se suportă integral din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.
Concedii medicale de risc maternalIndemnizatia se suportă integral din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.

Articole similare

Comentariul tau aici