Top 10 intrebari pe care un viitor angajat si le-ar putea pune!

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Iata mai jos cateva intrebari si raspunsuri pe care un viitor angajat si le-ar putea pune:

1.Care este valoarea salariului minim pe economie pentru anul 2019?

Incepand cu 1 ianuarie 2019 salariul minim pe economie este diferentiat si ia urmatoarele valori:

 • pentru angajatii din constructii -> salariul minim brut pe economie este de 3.000 lei pentru un program normal de lucru in medie de 167, 333 ore pe luna, reprezentand 17, 928 lei/ora;
 • pentru angajatii cu studii superioare incadrati in functii pentru care se prevede nivel de studii superioare -> salariul minim brut pe economie este de 2.350 lei;
 • pentru angajatii care nu se incadreaza la punctele anterioare -> salariul minim brut pe economie este de 2.080 lei.

2.Care sunt taxele pe care le voi suporta pentru veniturile de natura salariala?

Un salariat va suporta urmatoarele taxe salariale:

 • CAS (25%);
 • CASS (10%);
 • Impozit (10%).

Acestea se calculeaza, se declara si se vireaza catre bugetul de stat de catre angajator prin retinere la sursa.

3.Ce documente trebuie sa pregatesc pentru angajarea?

Principalele documente pe care angajatorul o sa ti le solicite la angajare ar fi urmatoarele:

 • copie dupa cartea de identitate;
 • copie dupa diploma ultimelor studii absolvite;
 • IBAN-ul personal care va servi la plata salariilor pe card;
 • copie dupa carnetul de conducere (daca e cazul);
 • copie dupa cartile de identitate sau certificatele de nastere ale persoanelor in intretinere;
 • adeverinta cu veniturile relizate pe ultimele 6 luni (de la fostul angajator);
 • certificat medical (medicina muncii la angajare).

4.Ce documente trebuie sa primesc la angajare?

Angajatorul este obligat sa ii prezinte si sa ii ofere angajatului cate un exemplar (semnat si agreat de ambele parti) din:

 • contractul individual de munca;
 • fisa postului.

Pe de alta parte, acesta trebuie sa aduca la cunostinta angajatului aspectele stabilite in regulamentul de ordine interioara.

5.Care imi sunt drepturile si obligatiile in calitate de salariat?

Salariatul are, in principal, urmatoarele drepturi:

 • dreptul la salarizare pentru munca depusa;
 • dreptul la repaus zilnic si saptamanal;
 • dreptul la concediu de odihna anual;
 • dreptul la egalitate de sanse si de tratament;
 • dreptul la demnitate in munca;
 • dreptul la securitate si sanatate in munca;
 • dreptul la acces la formarea profesionala;
 • dreptul la informare si consultare;
 • dreptul de a lua parte la determinarea si ameliorarea conditiilor de munca si a mediului de munca;
 • dreptul la protectie in caz de concediere;
 • dreptul la negociere colectiva si individuala;
 • dreptul de a participa la actiuni colective;
 • dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat;
 • alte drepturi prevazute de lege sau de contractele colective de munca aplicabile.

Salariatului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:

 • obligatia de a realiza norma de munca sau, dupa caz, de a indeplini atributiile ce ii revin conform fisei postului;
 • obligatia de a respecta disciplina muncii;
 • obligatia de a respecta prevederile cuprinse in regulamentul intern, in contractul colectiv de munca aplicabil, precum si in contractul individual de munca;
 • obligatia de fidelitate fata de angajator in executarea atributiilor de serviciu;
 • obligatia de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii in unitate;
 • obligatia de a respecta secretul de serviciu;
 • alte obligatii prevazute de lege sau de contractele colective de munca aplicabile.

6.Cum pot beneficia de deducere personala?

Deducerea personala se acorda doar la angajatorul unde este declarata functia de baza.

In acest sens este nevoie de intocmirea unei declaratii prin care angajatul va declara faptul ca detine functia de baza in cadrul entitatii si faptul ca are sau nu persoane in intretinere (sot/sotie; copii; alti membrii de familie; rudele angajatului sau ale sotului/sotiei acestuia pana la gradul 2 inclusiv ale carei venituri lunare nu depasesc 510 lei lunar.

7.Pot sa asigur la sistemul public de sanatate un membru al familiei fara venituri ?

Potrivit Ordinului nr. 581/2014, persoanele asigurate la sanatate in sistemul public au posibilitatea de a lua in intretinere membrii ai familiei: sotul, sotia sau parintii care nu realizeaza venituri proprii.

Acestia din urma dobandesc calitatea de coasigurati si vor avea acces la aceleasi servicii medicale precum o alta persoana asigurata in acest sistem.

Copii minori si chiar si cei cu varsta intre 18 si 26 de ani, daca isi continua studiile, sunt asigurati automat in sistemul de sanatate fara ca acestia sa fie nevoiti sa plateasca contributia.

Atentie!  Coasiguratii nu pot avea la randul lor coasigurati in baza art. 213 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

Mai multe despre acest subiect poti gasi la urmatorul link:

https://www.contzilla.ro/coasigurarea-termenul-zilei/

8.Pot sa beneficiez de scutire de impozit daca lucrez in mediul IT?

Da, se poate, insa este nevoie ca atat angajatul cat si angajatorul sa se incadreze in anumite criterii impuse de lege.

Ultimul act legislativ care reglementeaza facilitatile fiscale pentru companiile IT este Ordinul nr. 1168/2017 / 492/2018 / 3024/2018 / 3337/2017 privind incadrarea in activitatea de creatie de programe pentru calculator.

In acest ordin sunt prevazute toate conditiile necesare pentru a putea beneficia de scutirea de 10% a impozitului pe salarii.

9.Care este durata minima a concediului de odihna la care am dreptul?

Durata minima a concediului de odihna anual este de 20 de zile lucratoare.

Durata efectiva a concediului de odihna anual se stabileste in contractul individual de munca, dar nu poate fi mai mica decat 20 de zile.

In functie de perioada in care persoana a fost angajata (daca s-a angajat in cursul anului sau daca raporturile de munca au incetat in timpul anului) perioada concediului de odihna se va calcula proportional cu perioada in care angajatul a avut contractul activ la respectivul angajator.

10. Pot sa detin mai multe contracte de munca la aceeasi societate sau la societati diferite?

Potrivit art. 35 alin (1) din Codul Muncii: “Orice salariat are dreptul de a munci la angajatori diferiti sau la acelasi angajator, in baza unor contracte individuale de munca, beneficiind de salariul corespunzator pentru fiecare dintre acestea. Fac exceptie de la prevederile de mai sus situatiile in care prin lege sunt prevazute incompatibilitati pentru cumulul unor functii”.

Dat fiind faptul ca legislatia nu interzice existenta mai multor contracte pentru aceeasi persoana (la acelasi angajator sau la angajatori diferiti), in ceea ce priveste detinerea a doua contracte individuale de munca cu norma intreaga (8h/zi) la acelasi angajator, trebuie sa fim foarte atenti la prevederile privind durata normala a timpului de munca.

Autor articol: Diana Lodoaba, economist, profil Linkedin -click aici-

Articole similare

Comentariul tau aici