Transferul proprietatilor imobiliare detinute de un rezident in alt stat-impozitare

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Speta ANAF, Facebook :

Cum se declara si cum se impoziteaza veniturile din transferul proprietatilor imobiliare detinute de un rezident roman pe teritoriul unui alt stat?

Raspuns ANAF:

Persoanele fizice rezidente române, cu domiciliul în România, care realizează venituri din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, din străinătate, au obligaţia declarării acestora, până la data de 25 mai, inclusiv, a anului următor celui de realizare a venitului, în formularul 201 – Declaraţie privind veniturile realizate din străinătate. Formularul 201, se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul își are domiciliul.
Veniturile realizate din străinătate se supun impozitării prin aplicarea cotelor de impozit asupra bazei de calcul determinate după regulile proprii fiecărei categorii de venit, în funcție de natura acestuia, potrivit Codului fiscal.
Astfel, impozitarea veniturilor din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, este reglementată în cadrul Capitolului IX – Venituri din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal – Titlul IV – Impozitul pe venit din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare.

Contribuabilii persoane fizice rezidente care, pentru același venit și în decursul aceleiași perioade impozabile, sunt supuși impozitului pe venit atât pe teritoriul României, cât și în străinătate, au dreptul la deducerea din impozitul pe venit datorat în România a impozitului plătit în străinătate.
De asemenea, contribuabilii persoane fizice rezidente care realizează un venit din străinătate şi care, potrivit convenţiei de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu un alt stat, pot fi impuse în celalalt stat, iar respectiva convenţie prevede ca metodă de evitare a dublei impuneri metoda scutirii, respectivul venit va fi scutit de impozit în România. Acest venit se declară în România, dar este scutit de impozit dacă se anexează documentul justificativ eliberat de autoritatea competentă a statului strain, care atestă impozitul plătit in străinătate.

Creditul fiscal extern/scutirea se acordă dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiții:
– se aplică prevederile convenției de evitare a dublei impuneri încheiate între România și statul străin în care s-a plătit impozitul;
– impozitul plătit în străinătate, pentru venitul obținut în străinătate, a fost efectiv plătit în mod direct de persoana fizică sau de reprezentantul său legal ori prin reținere la sursă de către plătitorul venitului. Plata impozitului în străinătate se dovedește printr-un document justificativ, eliberat de autoritatea competentă a statului străin respectiv;
– venitul pentru care se acordă credit fiscal face parte din categoria venitului din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal.

Creditul fiscal extern se acordă la nivelul impozitului plătit în străinătate, aferent venitului din sursa din străinătate, dar nu poate fi mai mare decât partea de impozit pe venit datorat în România, aferentă venitului impozabil din străinătate.

 

Articole similare