TVA la inchirierea de imobile – aspecte fiscale bine de stiut

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

  • Din punct de vedere fiscal inchirierea unui bun imobil este o operatiune scutita de taxa.

Baza legala: art. 292, alin. (2), lit.e), din Codul fiscal

  • un bun imobil reprezinta o constructie -structura fixata in sau pe pamant si orice teren.
  • chiar daca inchirierea de bunuri imobile este scutita de taxa, persoana impozabila poate opta pentru taxarea acestor operatiuni cu respectarea anumitor conditii.

Baza legala: art. 292, alin. (3) din Codul fiscal

  • optiunea pentru taxarea operatiunilor se notifica organelor fiscale si se va exercita de la data inscrisa in notificare. Formularul notificarii este unul standard, prevazut in Normele metodologice de aplicare a art. 292 alin. (2) lit. f) din Codul Fiscal (Anexa1 la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal ).O copie de pe notificare se transmite clientului.
  • notificarea are urmatorul model:

NOTIFICARE privind opţiunea de taxare a operaţiunilor prevăzute la art. 292 alin. (2) lit. e) din Codul fiscal

  1. Denumirea solicitantului ________________________________________________
  2. Codul de înregistrare în scopuri de TVA, atribuit conform art. 316 din Codul fiscal _______________
  3. Adresa ______________________________________________________________
  4. Data de la care se optează pentru taxare ______________
  5. Bunurile imobile pentru care se aplică opţiunea (adresa completă, dacă opţiunea se referă la bunul imobil integral, sau, dacă se referă la o parte din bunul imobil, se va înscrie suprafaţa din bunul imobil. În cazul operaţiunilor de leasing cu bunuri imobile se va menţiona dacă opţiunea se referă la bunul imobil integral sau, dacă se referă la o parte din bunul imobil, pe lângă suprafaţă trebuie să se identifice cu exactitate partea din bunul imobil care face obiectul contractului) ______.

Confirm că datele declarate sunt corecte şi complete.

Numele şi prenumele _____________, funcţia ____________________
Semnătura

Articole similare

Comentariul tau aici