Valoarea realizabila neta la stocuri

Valoarea realizabila neta la stocuri este un pret de vanzare estimat , posibil a fi obtinut ca urmare a desfasurarii normale a activitatii entitatii, minus costurile estimate pentru finalizarea bunului si costurile aferente vanzarii.

Conform IAS 2 Stocuri, stocurile trebuie evaluate la valoarea cea mai mica dintre cost si aceasta valoare realizabila neta conform principiului ca activele nu trebuie reflectate in bilant la o valoare mai mare decat valoarea care se poate obtine prin utilizarea sau vanzarea lor.

Costul stocurilor nu este recuperabil daca stocurile au suferit deteriorari , daca sunt uzate moral, sau daca conditiile de vanzare s-au deteriorat (scaderea preturilor de vanzare, cresterea costurilor de finalizare ).

Estimarea valorii realizabile nete se realizeaza pe baza celor mai credibile dovezi in momentul estimarii . Acestea au in vedere :

• fluctuatii de pret legate de evenimente care au loc dupa terminarea perioadei in conditiile in care aceste evenimente confirma conditiile care au existat la sfarsitul perioadei;

• scopul pentru care sunt detinute stocurile:

– de exemplu, daca scopul este vanzarea in baza unor contracte certe – valoarea realizabila neta este pretul stabilit in contract;

Aceasta estimare se realizeaza pentru fiecare perioada ulterioara .

 

Articole similare

Comentariul tau aici