Virare sume din contul de trezorerie in contul bancar al firmei

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Intalnim in practica tot mai des firme care au deschise conturi la trezorerie si incaseaza in acestea diverse sume reprezentand venituri din activitatea curenta a firmei. Sumele pot fi transferate intr-un alt cont bancar al firmei pentru a putea fi utilizate.

Operatiunea de transfer a sumelor se poate realiza online prin intermediul (OPME) – Efectuarea platii prin
ordinul de plata multiplu electronic (OPME) de catre operatorii economici si alte entitati decat institutii publice. Acesta se semneaza cu semnatura electronica si se depune pe site-ul e-guvernare.ro, precum declaratiile fiscale. Ca urmare a depunerii lui entitatea va primi recipisa.

Reprezentantul agentului economic care semnează ordinul de plată multiplu electronic (OPME) trebuie să fie înrolat în Spaţiul privat virtual (SPV) ca reprezentant legal, reprezentant desemnat sau împuternicit pentru acesta.

Formularul se poate descarca de la link-ul de mai jos:

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/AplicatiiDec/OrdinPlataElectronic_20220930.pdf

Mod de completare:

-în rubrica “Data Document” se înscrie data (zi/lună/an) emiterii ordinului de plată multiplu electronic (OPME);

-în rubrica “Nr. Document” se înscrie un număr unic atribuit de plătitor documentului electronic format din 10 caractere (ex. 000000001), care nu poate fi repetat pe parcursul celor 24 de ore ale zilei completate în rubrica “Data Document”;

-în rubrica “Tip entitate” selectează opţiunea “Alte entităţi”;

-în rubrica “Total Document” se completează automat de aplicaţie şi reprezintă totalul sumelor completate în rubrica “Suma”;

-în rubrica “LEI, adică” se completează automat de aplicaţie suma în litere;

-în rubrica “Nr. Înregistrări” se completează automat de aplicaţie numărul total de operaţiuni de plată înscrise în ordinul de plată multiplu electronic (OPME);

-în rubrica “Denumire Plătitor” se înscrie denumirea plătitorului, fără diacritice;

-în rubrica “CIF Plătitor” se înscrie codul de identificare fiscală al plătitorului;

-în rubrica “Adresa Plătitor” se înscrie adresa plătitorului, fărăr diacritice;

-în rubrica “NR. OP” se înscrie numărul ordinului de plată atribuit de către plătitor;

-în rubrica “Cod IBAN Plătitor” se înscrie codul IBAN al contului deschis la unitatea Trezoreriei Statului;

-rubrica “Denumire Trezorerie” se completează automat de aplicaţie în funcţie de informaţia înscrisă la rubrica “Cod IBAN Plătitor”;

-rubrica “Cod program” nu se completează;

-rubricile “Cod angajament” şi “Indicator angajament” nu se completează;

-rubrica “Denumire Beneficiar” se completează similar cu Ordinul de plată pentru Trezoreria statului (OPT) pe suport hârtie;

-în rubrica “CIF Beneficiar” se completează similar cu Ordinul de plată pentru Trezoreria statului (OPT) pe suport hârtie;

-în rubrica “Cod IBAN Beneficiar” se înscrie codul IBAN aferent contului de venituri ori de cheltuieli bugetare sau contului de disponibilităţi, după caz, în care se achită suma rubrica “Denumire Banca/Trezorerie” se completează automat de aplicaţie denumirea instituţiei de credit/unităţii Trezoreriei Statului în funcţie de informaţia înscrisă la rubrica „Cod IBAN Beneficiar”;

-în rubrica “Suma” se înscrie, suma în cifre;

-în rubrica “Nr. de evidenţă a plăţii” se completează potrivit prevederilor legale în vigoare la data întocmirii ordinului de plată multiplu electronic (OPME);

-rubrica “Reprezentând” se completează similar cu Ordinul de plată pentru Trezoreria statului (OPT) pe suport hârtie;

-în rubrica “Semnătura 1”, după validarea şi generarea fişierului XML fără erori se aplică semnătura electronică calificată a persoanei care are competenţa de a efectua plăţi şi este înregistrată în Spaţiul privat virtual (SPV) rubrica “Semnătura 2” nu se utilizează.

Articole similare

One Thought to “Virare sume din contul de trezorerie in contul bancar al firmei”

  1. Cezar Lacatusu

    Buna Ziua
    Ma intereseaza transfer pentru persoane fizice. Cum se procedeaza, de unde iau CIF ,nr. document? Ce fac cu OPME dupa completare?

Comentariul tau aici