Vouchere pentru sprijinirea copiilor in practicarea sportului de performanta-OUG 157/2020

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

In MOF 822 din 8 septembrie 2020 a fost publicata Ordonanța de urgență nr. 157/2020 privind acordarea unui ajutor financiar sub formă de voucher pentru încurajarea și sprijinirea copiilor în practicarea sportului de performanță.

Prevederi:

  • se aprobă acordarea unui ajutor financiar, în anul 2020, sub formă de vouchere pe suport hârtie, în vederea achiziționării de echipamente sportive pentru încurajarea și sprijinirea copiilor născuți în perioada 1 ianuarie 2005-31 decembrie 2014 și care nu au mai fost legitimați la un club sportiv, în vederea practicării sportului de performanță.
  • ajutorul financiar se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Tineretului și Sportului,
  • voucherele se distribuie de către direcțiile județene pentru sport și tineret, respectiv Direcția pentru Sport și Tineret a Municipiului București prin cluburile sportive la care s-au legitimat persoanele prevăzute mai sus.
  • valoarea voucherului este în sumă de 300 lei și reprezintă venit neimpozabil, conform prevederilor art. 62 lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
  • voucherul se acordă persoanelor prevăzute mai sus care se legitimează în cadrul unui club sportiv începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență până la data de 30 noiembrie 2020.
  • in cazul în care valoarea echipamentelor sportive este mai mică decât valoarea voucherului, unitățile afiliate nu acordă rest în bani.
  • voucherul este netransmisibil, având o perioadă de valabilitate de 6 luni de la data tipăririi
  • cererea pentru acordarea voucherelor se depune de către părintele sau reprezentantul legal al copilului

Articole similare

Comentariul tau aici