10 clarificari privind acordarea tichetelor de masa: obligatiile angajatorului

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

1.Angajatorul este obligat sa acorde angajatilor tichete de masa?

Acordarea tichetelor de masa este o optiune a angajatorului, nu o obligatie.

2.Daca angajatul lucreaza cu program partial, de ex. 6 ore/zi, cate tichete de masa poate primi pe luna?

Calculul numarului de tichete de masa cuvenite pentru angajatii cu timp partial este la fel cu cel al angajatilor cu timp intreg. Cu alte cuvinte, nu se determina proportional cu timpul lucrat.

De exemplu, daca in cursul unei luni cu 20 de zile lucratoare avem 2 angajati care lucreaza intreaga luna insa unul are program intreg de 8 ore si celalalt de 4 ore, ambii vor primi cate 20 de tichete de masa.

Baza legala: Codul muncii, art.106
Salariatul încadrat cu contract de muncă cu timp parțial se bucură de drepturile salariaților cu normă întreagă, în condițiile prevăzute de lege și de contractele colective de muncă aplicabile.

3. Care sunt zilele pentru care nu se acorda tichete de masa?

Tichete de masa se acorda pentru fiecare zi lucrata, adica din numarul de zile lucratoare din luna se scad zilele de concediu medical, cele de concediu de odihna, zilele libere platite, in cazul unor evenimente familiale deosebite, sunt delegati sau detasati in afara localitatii in care isi au locul permanent de munca si primesc indemnizatie de delegare sau de detasare, sau absenteaza.

De exemplu daca in luna sunt 22 de zile lucratoare iar angajatul a avut 3 zile de concediu medical si 5 zile de concediu de odihna, inseamna ca i se vor cuveni : 22-3-5 = 14 tichete.

Baza legala: art 10 din Normele metodologice la Legea 165/2018.

În cazul tichetelor de masă, angajatorii nu pot acorda mai mult de un tichet de masă pentru fiecare zi lucrătoare din luna pentru care se efectuează distribuirea/ transferul valorii nominale a tichetelor de masă, după caz. În sensul prezentelor norme nu se consideră zile lucrate perioadele în care salariații:
a) efectuează concediul de odihnă, potrivit Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 250/1992 privind concediul de odihnă și alte concedii ale salariaților din administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare, republicată, cu modificările ulterioare, și respectiv, potrivit contractelor colective de muncă;
b) beneficiază de zile libere plătite, în cazul unor evenimente familiale deosebite, potrivit prevederilor Legii nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale Ordonanței Guvernului nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare și alte drepturi ale funcționarilor publici, precum și creșterile salariale care se acordă funcționarilor publici în anul 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 232/2007, cu modificările ulterioare, precum și de zile festive și de sărbătoare legale sau de alte zile libere acordate conform Hotărârii Guvernului nr. 250/1992, republicată, cu modificările ulterioare, și, respectiv, contractelor colective de muncă;
c) potrivit dispozițiilor legale, sunt delegați sau detașați în afara localității în care își au locul permanent de muncă și primesc indemnizație de delegare sau de detașare;
d) se află în concediu pentru incapacitate temporară de muncă, sunt absenți de la locul de muncă ori se află în alte situații stabilite de angajator împreună cu organizațiile sindicale ori, după caz, cu reprezentanții salariaților.

4.Angajatorul poate refuza sa acorde tichete de masa unui angajat care nu are functia de baza in cadrul unitatii respective?

Da, angajatorului nu poate acorda tichete de masa decat angajatilor care au functia de baza in cadrul unitatii respective.

Baza legala : Art. 10 alin. (4) din Normele metodologice de aplicare a Legii 165/2018

(4) În cazul salariaților angajați în baza unui contract individual de muncă cu timp parțial, precum și în cazul cumulului de funcții, biletele de valoare, cu excepția tichetelor cadou și tichetelor culturale, pot fi acordate numai de către angajatorii unde salariații în cauză își au funcția de bază, potrivit legii. În cazul în care nu se poate stabili funcția de bază, beneficiarul biletelor de valoare alege, în scris, angajatorul care îi va acorda biletele de valoare, având obligația de a transmite, în termen de maximum 10 zile lucrătoare, și către ceilalți angajatori opțiunea realizată. În cazul tichetelor de masă, prevederile alin. (3) se aplică în mod corespunzător.

5. Daca angajatul lucreaza in ture, avand timpul de lucru mai mare de 8 ore, anagajatorul ii va acorda tot un tichet pentru fiecare zi de lucru?

Nu, in aceasta situatie numarul de tichete cuvenite se obtine impartind numarul de ore in care salariatul a fost la munca la durata normala a timpului de munca de 8 ore, fractiile considerandu-se zi de prezenta. Numarul rezultat se plafoneaza totusi la numarul de zile lucratoare din luna, adica angajatul in ture nu va putea beneficia de mai multe tichete de masa decat numarul total de zile lucratoare din luna.

Baza legala : art. 10 alin.(5) din Normele metodologice de aplicare a Legii 165/2018

În cazul salariaților a căror durată zilnică a timpului de muncă este mai mare de 8 ore – în regim de tură, numărul de zile pentru care se acordă tichete de masă se determină prin împărțirea numărului de ore în care salariatul a fost prezent la lucru la durata normală a timpului de muncă de 8 ore. Fracțiile rezultate din calcul se consideră zi de prezență la lucru, cu condiția ca totalul zilelor rezultat să nu depășească numărul de zile lucrătoare din luna pentru care se acordă tichetele.

6.Angajatorul poate acorda selectiv tichete de masa angajatilor ?

Angajatorii au posibilitatea de stabili criterii de selectie pentru salariatii care pot primi tichete de masa. Acestea trebuie insa prevazute in contractele colective de munca sau regulamentul intern. Asadar, decizia de acorda tichete de masa nu se propaga automat asupra tuturor angajatilor.

Baza legala: art.7 alin.(3) din Normele metodologice de aplicare a Legii 165/2018.

Angajatorii, împreună cu organizațiile sindicale legal constituite sau, acolo unde nu este constituit un sindicat, cu reprezentanții salariaților, stabilesc prin contractele colective de muncă sau prin Regulamentul intern, după caz, clauze privind acordarea biletelor de valoare, care să prevadă cel puțin următoarele:
a) numărul salariaților din unitate care pot primi bilete de valoare și valoarea nominală acordată, ținând seama de posibilitățile financiare proprii ale angajatorilor;
b) categoriile de salariați care primesc bilete de valoare;
c) criteriile de selecție privind stabilirea salariaților care primesc tichete de masă, ținând seama de prioritățile socioprofesionale și de alte elemente specifice activității;
d) stabilirea concretă a activităților, destinațiilor și evenimentelor care se încadrează în cheltuieli sociale, pentru care se vor acorda salariaților tichete cadou, tichete de creșă și culturale, după caz, și care vor face obiectul contractelor comerciale de prestări de servicii cu unitățile emitente;
e) documentația pe care trebuie să o prezinte salariatul angajatorului, în vederea acordării tichetelor de creșă.

7.Daca angajatul primeste tichete de cresa, poate sa mai primeasca si tichete de masa?

Da, acest lucru este permis.

Baza legala: art.7 alin.(4) din Normele metodologice de aplicare a Legii 165/2018.

Acordarea de către angajator a unei categorii de bilete de valoare nu exclude acordarea concomitentă, aceluiași salariat, și a altor categorii de bilete de valoare.

8.Daca numarul de angajati ai firmei scade sub un anumit numar, legal angajatorul poate sa mai acorde tichete de masa?

Da, angajatorul poiate acorda tichete de masa indiferent de numarul de salariati.

Legislatia nu prevede un anumit plafon al numarului de salariati sub care sa nu poata acorda tichete de masa.

9.Angajatorul care opereaza un magazin alimentar poate solicita angajatilor sa consume tichetele de masa la magazinul pe care il detine?

Angajatorul care acorda tichete de masa nu poate obliga angajatul sa le utilizeze intr-un mod sau altul. Eventual poate face propunere, insa nicidecum nu poate impune acest lucru.

10.Impozitul pe tichetele de masa se retine de la angajat sau il datoreaza angajatorul ?

Impozitul pe tichete de masa se retine de la angajat, alaturi de impozitul pe venitul din salarii primit.

Dupa retinere de la salariat, se plateste de catre angajator, o data cu celelalte taxe salariale.

Articole similare

One Thought to “10 clarificari privind acordarea tichetelor de masa: obligatiile angajatorului”

  1. LUPU Nicoleta

    Buna seara .Lucrez la Inbi Matei BALS .Doresc sa ma lămuriți si pe mine in legatura cu indemnizatia de hrana ( tichete dr masa) .Angajatorul valoarea indemnizații de hrana o adună cu salariul din luna respectivă
    Se trade linia si apoi începe scăderea. CAS, somaj,pensie .Apoi Impozit 10% .Este normal ca din aceasta norma de hrana sa se oprească cas,cass,somaj? Cum putem proceda sa ni se dea norma de hrana pe card .sa nu mai fie adunată cu salariu?

Comentariul tau aici