10 lucruri bine de stiut despre raportarile semestriale pe 2021

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

1.Ordinul care reglementeaza raportarile contabile semestriale pe 2021 este O nr. 763 din 5 iulie 2021.

2.Esti obligat sa depui raportari contabile semestriale daca în exercițiul financiar precedent ai înregistrat o cifră de afaceri netă mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro la cursul de schimb valutar comunicat de BNR, valabil la data încheierii exercițiului financiar precedent.

3. Termenul de depunere este 16 august 2021.

4.Modalitatile de depunere sunt: în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, pe portalul www.eguvernare.ro, semnate cu certificat digital calificat. Entitățile pot depune raportările contabile la registratura unităților teritoriale ale Ministerului Finanțelor sau la oficiile poștale, prin scrisori cu valoare declarată- pe suport magnetic, împreună cu raportările contabile listate cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor, semnate, potrivit legii.

5.Raportările contabile la 30 iunie 2021 sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând și numele în clar ale acestora.

Rândul corespunzător calității persoanei care a întocmit raportările contabile la 30 iunie 2021 se completează astfel:

– directorul economic, contabilul-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii;

– persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.

Raportările contabile la 30 iunie 2021 se semnează și de către administratorul sau persoana care are obligația gestionării entității.

6.Entitățile care nu au desfășurat activitate de la data înființării până la 30 iunie 2021, cele care în tot semestrul I al anului 2021 s-au aflat în inactivitate temporară, cele înființate în cursul anului 2021, precum și persoanele juridice care se află în curs de lichidare, potrivit legii, nu întocmesc raportări contabile la 30 iunie 2021.

7.Nedepunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2021 în condițiile prevăzute de ordin se sancționează conform prevederilor art 42 din legea contabilitatii.

8.Nu fac obiectul raportării contabile la 30 iunie 2021 persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România.

9.Formatul electronic al raportarilor a fost publicat de ANAF in 14.07.2021 la adresa: http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/1027_1050_2021.html

10.Raportarile contabile semestriale nu sunt insotite de alte anexe sau atasamente zip.

Articole similare

Comentariul tau aici