10 modificari privind reglementarile contabile din 2015

Fiindca se apropie termenul pentru inchiderea exercitiului financiar, reluam mai jos un articol care face referire la modificarile aduse de Ordinul 1802/2014 cu privire la reglementarile contabile, incepand cu 2015 .

 ·           La aplicarea pentru prima dată a O 1802/2014, sumele reprezentând avansuri acordate pentru imobilizări corporale, respectiv necorporale, se preiau în conturile 4093 “Avansuri acordate pentru imobilizări corporale” şi 4094 “Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale”, la valoarea rezultată din evaluarea efectuată la 31 decembrie 2014, potrivit Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin OMFP nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

·         Sumele care, potrivit Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin OMFP nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare, au fost reflectate în contul 106 “Rezerve”, reprezentând diferenţa dintre valoarea acţiunilor dobândite şi valoarea neamortizată a imobilizărilor care au constituit obiectul participării în natură la capitalul entităţilor la care se deţin respectivele titluri se reiau la venituri (contul 768 “Alte venituri financiare“) la data scoaterii din evidenţă a respectivelor titluri.

·        Începând cu data de 1 ianuarie 2015, entitatile nu vor mai evalua în funcţie de cursul valutar, la finele lunii, respectiv la finele exerciţiului financiar sumele înregistrate în conturile 4093 “Avansuri acordate pentru imobilizări corporale” , 4094 “Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale” , 409 “Furnizori – debitori” şi 419 “Clienţi – creditori”.

·         Se elimina notiunea de venituri si cheltuieli extraordinare;

·         Efectele modificării politicilor contabile aferente exerciţiilor financiare precedente se înregistrează -pe seama rezultatului reportat (contul 1173 “Rezultatul reportat provenit din modificările politicilor contabile”) dacă efectele modificării pot fi cuantificate.

·         Se introduce notiunea de active biologice, definite astfel: „Activele biologice productive sunt orice active, altele decât activele biologice de natura stocurilor; de exemplu, animalele de lapte, viţa-de-vie, pomii fructiferi şi copacii din care se obţine lemn de foc, dar care nu sunt tăiaţi”

·         Se modifica cuprinsul imobilizarilor corporale, cu 3 noi elemente ,astfel:

-investiţii imobiliare

-active corporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale

-active biologice productive

si se elimina 2 elemente :

-avansuri acordate furnizorilor de imobilizări corporale

-animale si plantatii;

·         La imobilizari in curs de executie se elimina prevederile referitoare la imobilizari necorporale in curs executie. Acestea nu mai exista potrivit noilor reglemenetari.

·         La reevaluarea imobilizarilor corporale, “surplusul din reevaluare inclus în rezerva din reevaluare este capitalizat prin transferul direct în rezultatul reportat (contul 1175 “Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare”), atunci când acest surplus reprezintă un câştig realizat “

·         Se introduce un capitol nou : Investitii nete in entitati straine.

S-ar putea sa te intereseze si :

15 noutati fiscale de stiut pentru 2015

Cele 7 plafoane fiscale actualizate pentru 2015 in functie de cursul valutar la 31.12.2014.

 


Articole similare

Comentariul tau aici