Depunere situatii financiare persoane fara scop patrimonial- comunicat DGRFP Galati

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi informează contribuabilii interesaţi că 29 aprilie 2016 este termenul limită pentru depunerea situaţiilor financiare anuale, potrivit OMFP nr.123/2016 de către asociaţiile, fundaţiile şi celelalte persoane juridice cu şi fără scop patrimonial. Categorii de contribuabili: Persoanele juridice fără scop patrimonial, organizaţiile sindicale şi patronale, care nu desfăşoară activităţi economice, CAR-urile, întocmesc situaţii financiare anuale…

Mai mult

10 modificari privind reglementarile contabile din 2015

Fiindca se apropie termenul pentru inchiderea exercitiului financiar, reluam mai jos un articol care face referire la modificarile aduse de Ordinul 1802/2014 cu privire la reglementarile contabile, incepand cu 2015 .  ·           La aplicarea pentru prima dată a O 1802/2014, sumele reprezentând avansuri acordate pentru imobilizări corporale, respectiv necorporale, se preiau în conturile 4093 “Avansuri acordate pentru imobilizări corporale”…

Mai mult

Principalele aspecte legate de sistemul de raportare contabila 30 iunie 2015

Principalele aspect legate de sistemul de raportare contabile  la 30 iunie 2015 a operatorilor economici sunt relementate prin OMFP nr. 773/01.07.2015 publicat in Monitorul Oficial nr. 509/09.07.2015. Sistemul de raportare contabila la 30 iunie 2015 se aplica de catre urmatoarele entitati care in exercitiul financiar precedent au inregistrat o cifra de afaceri de peste 220.000 lei. Persoanele juridice carora le…

Mai mult

Ce trebuie sa contina fisierul zip anexat la situatiile financiare ?

Fişierul cu extensia zip  trebuie sa conţina toate documentele cerute de lege ,de exemplu: ·         note explicative la situaţiile financiare anuale ·          situaţia modificărilor capitalului propriu (daca este cazul) ·         situaţia fluxurilor de numerar (daca este cazul); ·         raportul administratorilor; ·         raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz; ·         propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire…

Mai mult

Sinteza informatiei privind evaluarea la bilant

O data cu venirea sfarsitului de an se apropie si momentul intocmirii situatiilor financiare pentru marea majoritate a entitatilor. Desi  momentul depunerii situatiilor este  la 120/150 de zile de la sfarsitul perioadei, exista cateva evaluari care se fac la data inchiderii exercitiului. Evaluarea reprezintă procesul prin care se determină valoarea la care elementele situaţiilor financiare sunt recunoscute în contabilitate şi…

Mai mult