Modificari aduse Ordinul 1802/2014 de Ordinul 166/2017 cu aplicare din 31.01.2017

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 963 din 30 decembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi s-au competat de Ordinul 166/2017 după cum urmează: “1.…

Mai mult

5 noutati aduse de O 4160/2015 care modifica O 1802/2014

Ordinul 4160/2015 privind reglementarile contabile publicat in MOF din 21/12.01.2016 aduce o serie de modificari si completari O 1802/2014. Cinci dintre ele sunt sintetizate mai jos : Transferuri in si din categoria investitiilor imobiliare: Entitatea va efectua transferurile în sau din categoria investiţiilor imobiliare dacă şi numai dacă există o modificare a utilizării, evidenţiată de: a) începerea utilizării de către posesor, pentru…

Mai mult

10 modificari privind reglementarile contabile din 2015

Fiindca se apropie termenul pentru inchiderea exercitiului financiar, reluam mai jos un articol care face referire la modificarile aduse de Ordinul 1802/2014 cu privire la reglementarile contabile, incepand cu 2015 .  ·           La aplicarea pentru prima dată a O 1802/2014, sumele reprezentând avansuri acordate pentru imobilizări corporale, respectiv necorporale, se preiau în conturile 4093 “Avansuri acordate pentru imobilizări corporale”…

Mai mult

Ce se intelege prin materiale consumabile ?

Potrivit reglementarilor contabile (Ordinul 1802/2014 ), materialele consumabile sunt : materiale auxiliare combustibili materiale pentru ambalat piese de schimb seminţe şi materiale de plantat, furaje şi alte materiale consumabile care participă sau ajută la procesul de fabricaţie sau de exploatare fără a se regăsi, de regulă, în produsul finit. Conturile utilizate sunt : 302. Materiale consumabile 3021. Materiale auxiliare (A)…

Mai mult

Situatii care impun ajustarea cifrei de afaceri nete – prevederi O 1802/2014

Ordinul 1802/2014 prezinta la punctul 429 cateva exemple de situaţii care impun ajustarea cifrei de afaceri nete, prezentată în contul de profit şi pierdere. Acestea pot fi următoarele: – impozitul se determină în funcţie de nivelul cifrei de afaceri; – impozitul se datorează ca urmare a vânzării unui produs sau a unui serviciu; – impozitul se colectează în numele autorităţilor,…

Mai mult

Ce scutiri se aplica microentitatilor din punct de vedere contabil ?

Potrivit prevederilor Ordinului 1802/2014, microentitatile beneficiaza de urmatoarele 3 scutiri : ·         intocmesc bilant prescurtat. ·         intocmesc cont prescurtat de profit şi pierdere, care sa prezinte separat: – cifra de afaceri neta; – alte venituri; – costul materiilor prime si al consumabilelor; – cheltuieli cu personalul; – ajustari de valoare; – alte cheltuieli; – impozite; – profit sau pierdere. ·        …

Mai mult

Ce prevede Ordinul 1802/2014 cu privire la contul 303 obiecte de inventar ?

Contul 303 “Materiale de natura obiectelor de inventar” este un cont cu ajutorul caruia se ţine evidenţa existenţei şi mişcării materialelor de natura obiectelor de inventar. În situaţia aplicării inventarului permanent: În debitul contului 303 “Materiale de natura obiectelor de inventar” se înregistrează: – valoarea la preţ de înregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar achiziţionate de la terţi (401, 408,…

Mai mult

Raportare contabila la 30 iunie 2015 –norme metodologice

In data de 9 iulie 2015 a fost publicat in M.Of. Ordinul nr. 773/2015 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2015 a operatorilor economici şi pentru modificarea unor reglementări contabile.   Modul de depunere Entităţile depun raportările contabile la unităţile teritoriale ale MFP : ·         în format hârtie şi în format electronic sau ·         numai în formă…

Mai mult

Contract cu titlu oneros

Legislatia contabila (Ordinul 1802/2014) defineste un contract cu titlu oneros ca fiind un contract în care costurile inevitabile aferente îndeplinirii obligaţiilor contractuale depăşesc beneficiile economice preconizate a fi obţinute din contractul în cauză. Costurile inevitabile ale unui contract reflectă costul net de ieşire din contract, adică valoarea cea mai mică dintre costul îndeplinirii contractului şi eventualele compensaţii sau penalităţi generate…

Mai mult

Principiul continuitatii activitatii – ce prevederi noi aduce O 1802 din 2014 ?

In detalierea principiului continuitatii activitatii, O 1802/2014 aduce in plus fata de Ordinul 3055/2009, urmatoarea precizare :  “Entităţile aflate în lichidare, potrivit legii, prezintă acest fapt în declaraţia care însoţeşte situaţiile financiare anuale. În scopul prezentării bilanţului, acestea procedează la reclasificarea creanţelor pe termen lung în creanţe pe termen scurt, respectiv a datoriilor pe termen lung în datorii pe termen…

Mai mult

Conturile 4093 si 4094 – nou introduse in 2015

Conturile 4093 Avansuri acordate pentru imobilizări corporale si 4094 Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale sunt conturi nou introduse in planul de conturi din 2015. La aplicarea pentru prima dată a reglementările date de Ordinul 1802/2014, sumele reprezentând avansuri acordate pentru imobilizări corporale, respectiv necorporale, se preiau în conturile 4093 “Avansuri acordate pentru imobilizări corporale” şi 4094 “Avansuri acordate pentru imobilizări…

Mai mult

Contul nou 215 Investitii imobiliare -incadrare si functionalitate

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa investiţiilor imobiliare. Este un cont nou introdus prin Ordinul 1802/2014 care se aplica de la 1 ianuarie 2015. Investiţia imobiliară este proprietatea (un teren sau o clădire – ori o parte a unei clădiri – sau ambele) deţinută (de proprietar sau de locatar în baza unui contract de leasing financiar) mai degrabă pentru…

Mai mult

Rezumatul lunii ianuarie 2015

·         De la 1 ianuarie 2015 se aplica prevederile Ordinului 1802/2014 si se abroga Ordinul 3055/2009. Totusi, situatiile financiare la 31.12.2014 se intocmesc pe baza prevederilor legale in vigoare la 31.12.2014, adica Ordinul 3055/2009. ·         Se modifica nivelul diurnei deductibile de la 32,5 lei la 42,5 lei – ca urmare a publicarii Ordinului 60/2015. Prin acest ordin idemnizatia de detasare…

Mai mult

Actualizari manual de politici si proceduri contabile 2015

Incepand cu data de 01.01.2015, Ordinul 3055/2009 a fost abrogat si in locul sau a fost aprobat Ordinul 1802/2014 . In libraria Contzilla este disponibila versiunea actualizata a ambelor documente. Click aici pentru comanda. Enumeram doar cateva dintre actualizarile efectuate : In cazul manualului de politici contabile: – se introduce prevederea legata de efectele modificării politicilor contabile .Daca acestea sunt…

Mai mult

Normele privind situatiile financiare la 31. 12.2014 au fost publicate in M.Of.

Ordinul nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate a fost publicat in M.Of. nr. 963/30.12.2014. Prevederi: Art. 1. – Se aprobă Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Art. 2. – Reglementările contabile privind situaţiile financiare…

Mai mult