14 termeni din contabilitate pe care trebuie sa-i cunosti !

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Potrivit Ordinului nr. 1802/2014, exista 14 termeni de baza pe care orice contabil ar trebui sa ii cunoasca, iata care sunt acestia:

 1. entitati de interes public – inseamna societatile/companiile nationale, societatile cu capital integral sau majoritar de stat si regiile autonome;
 2. interes de participare – inseamna drepturi in capitalul altor entitati, reprezentate sau nu prin certificate, care, prin crearea unei legaturi durabile cu aceste entitati, sunt destinate sa contribuie la activitatea entitatii care detine drepturile respective. Detinerea unei parti din capitalul unei alte entitati reprezinta un interes de participare, daca depaseste un prag procentual de 20%;
 3. parte legata – are acelasi inteles ca in standardele internationale de contabilitate adoptate in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.606/2002 al Parlamentului European si al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internationale de contabilitate*1). Sunt avute in vedere prevederile sectiunii 6.4 “Parti legate”;
 4. active imobilizate – inseamna activele care sunt destinate sa serveasca o perioada indelungata  activitatile entitatii, respectiv mai mare de un an;
 5. cifra de afaceri neta – inseamna sumele obtinute din vanzarea de produse si prestarea de servicii dupa deducerea reducerilor comerciale si a taxei pe valoarea adaugata si a altor impozite direct legate de cifra de afaceri;
 6. cost de achizitie – inseamna pretul datorat si eventualele cheltuieli conexe minus eventualele reduceri ale costului de achizitie;
 7. cost de productie – inseamna pretul de achizitie al materiilor prime si al materialelor consumabile si alte cheltuieli care pot fi atribuite direct bunului in cauza;
 8. ajustari de valoare – inseamna ajustarile destinate sa tina cont de modificarile valorilor activelor individuale, stabilite la data bilantului, indiferent daca modificarea este definitiva sau nu;
 9. societate‐mama – inseamna o entitate care controleaza una sau mai multe filiale;
 10. filiala – inseamna o entitate controlata de o societate‐mama, inclusiv orice filiala a societatii‐ mama care le conduce;
 11. grup – inseamna o societate‐mama si toate filialele acesteia;
 12. entitati afiliate – inseamna doua sau mai multe entitati din cadrul unui grup;
 13. entitate asociata – inseamna o entitate in care o alta entitate are un interes de participare si ale carei politici de exploatare si financiare fac obiectul unei influente semnificative exercitate de cealalta entitate;
 14. prag de semnificatie – inseamna statutul informatiilor in cazul in care se poate anticipa in mod rezonabil ca omiterea sau prezentarea eronata a acestora influenteaza deciziile pe care utilizatorii le adopta pe baza situatiilor financiare ale entitatii.

Articole similare