17 februarie 2020 – termen pentru depunerea formularului 204

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Formularul 204 este Declarația anuală de venit pentru asocieri fără personalitate juridică și entități supuse regimului transparenței fiscale.

Obligatia depunerii revine asocierilor fără personalitate juridică constituite între persoane fizice care realizează venituri din:

a) activități independente (activități de producție, comerț, prestări servicii, profesii liberale) pentru care venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate;

b) drepturi de proprietate intelectuală, inclusiv din activități adiacente, pentru care venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate;

c) activități agricole, pentru care venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate;

d) piscicultură, pentru care venitul net anual se determină în sistem real;

e) silvicultură, pentru care venitul net anual se determină în sistem real;

f) activități agricole, pentru care venitul anual se stabilește pe bază de norme de venit.

Nu exista obligatia depunerii:

a) în cazul asocierilor fără personalitate juridică constituite între contribuabili care desfășoară activitate individual sau contribuabili care desfășoară activitate individual și o asociere fără personalitate juridică și pentru care stabilirea venitului anual pentru activitatea independentă desfășurată se efectuează pe baza normelor de venit;

b) în cazul asocierilor fără personalitate juridică care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, inclusiv din activități adiacente, pentru care venitul net se determină prin utilizarea cotelor forfetare de cheltuieli.

Termenul de depunere a declaraţiei 204

Declarația se depune la organul fiscal central competent, până la data de 15 februarie a anului următor celui de raportare -respectiv data de 17 februarie.

Modalitate de depunere

Declarația se completează și se depune de către asociatul care răspunde pentru îndeplinirea obligațiilor asocierii față de autoritățile publice, înscriind corect, complet și cu bună- credință informațiile prevăzute de formular.

Declarația se depune împreună cu anexa/anexele completată/completate, dacă este cazul, direct la registratura organului fiscal sau prin poștă, cu confirmare de primire.

Data depunerii declarației este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poștă, după caz.

Sursa: DGRFP Galati

Articole similare

Comentariul tau aici