Tratament fiscal privind cheltuilelile ulterioare aferente unui mijloc fix inchiriat

Baza legala: Legea 571/2003 privind Codul fiscal cu completari si modificari ulterioare; HG 276/2013 Sub aspect fiscal, cheltuielile aferente achizitionarii, producerii, construirii, asamblarii, instalarii sau imbunatatirii mijloacelor fixe amortizabile se recupereaza prin deducerea amortizarii potrivit prevederilor art. 24 din Codul fiscal. In privinta mijlocului fix amortizabil, acesta este definit in Codul fiscal ca fiind orice imobilizare corporala care indeplineste cumulativ…

Mai mult

Noutati legislative decembrie 2013

• Ordonanta nr. 111 din 18 decembrie 2013 pentru reglementarea unor măsuri fiscale şi pentru modificarea unor acte normative publicata in Monitorul Oficial nr. 809 din 19 decembrie 2013, cu data intrarii în vigoare: 1 ianuarie 2014 Prevederi : se modifică Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie…

Mai mult

Inchiderea exercitiului financiar 2013

Inchiderea exercitiului financiar are o deosebita importanta din punct de vedere contabil. Cateva din lucrarile contabile care trebuie efectuate sunt : • in primul rand sa ne asiguram ca am prins rezultatele inventarierii patrimoniului in contabilitate pana la sfarsit de an. Fie ca am efectuat inventarierea in cursul anului, fie ca am efectuat-o cu data de referinta 31.12.2013, constatarile inventarului…

Mai mult

Declaratia 394

Baza legala : Ordinul ANAF nr. 3.806/2013 pentru modificarea OPANAF nr. 3.596/2011 privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA. Prevederile ordinului se aplică începând cu facturile emise /primite…

Mai mult

Inregistrarea persoanelor impozabile in scopuri de TVA de la 01 ianuarie 2014

Baza legala: OUG 102/2013, Legea 571/2003 privind Codul fiscal cu completari si modificari  ulterioare; HG44/2004 privind Normele de aplicare a Codului fiscal cu completari si modificari  ulterioare Modificarile aduse de OUG 102/2013 in privinta inregistrarii persoanelor impozabile in scopuri  de TVA, constau in schimbari facute in partea introductiva a textului art. 153 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal si care…

Mai mult

Modificari de la 01 ianuarie 2014 privind veniturile din activitati dependente si cele obtinute din strainatate

Baza legala: OUG 102/2013; Legea 571/2003 privind Codul fiscal cu completari si modificari  ulterioare. Noile reglementarile aduse de OUG 102/2013 in privinta veniturilor obtinute de catre persoanele fizice nerezidente din activitati dependente le completeaza pe cele in vigoare cu noi  dispozitii aplicabile de la 01 ianuarie 2014, astfel:  stabilesc baza de calcul a veniturilor impozabile pentru persoanele fizice rezidente intr-un…

Mai mult

Tva la incasare optional de la 1 ianuarie 2014

Conform unui comunicat de pe site-ul Ministerului de Finanate din 24.12.2013, prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.111/2013 pentru reglementarea unor măsuri fiscale şi pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României nr.809 din 19 decembrie 2013, au fost modificate dispoziţiile Codului fiscal privind sistemul TVA la încasare. Conform noilor reglementări în vigoare începând cu data de…

Mai mult

Scutiri pentru importuri de bunuri, achizitii intracomunitare si rambursare TVA-schimbari 2014

Baza legala: OUG 102/2013, Legea 571/2003 privind Codul fiscal cu completari si modificari  ulterioare; HG44/2004 privind Normele de aplicare a Codului fiscal cu completari si modificari  ulterioare. Printre noutatile pe care le aduce OUG 102/2013, aplicabile de la 01 ianuarie 2014, se numara  si unele modificari privind activitatile scutite de taxa, iar acestea se refera la: • conform prevederilor art.…

Mai mult

Noutati privind TVA la incasare aplicabile de la 01 ianuarie 2014

Baza legala: OUG 111/2013; Legea 571/2003 privind Codul fiscal cu completari si modificari ulterioare Prin noile prevederi legale aduse de OUG111/2013 in ceea ce priveste TVA la incasare se pot remarca cateva modificari si caracteristici aplicabile de la 01 ianuarie 2014, si anume: cu incepere de la 1 ianuarie 2014, aplicarea sistemului este optionala; aplicarea sistemului de TVA la incasare…

Mai mult

Top zece subiecte Contzilla in 2013

  1) Monografii contabile in cazul comertului cu amanuntul 2) Repartizarea profitului 3) Noul Cod Fiscal – impozitul pe venit (microintreprinderi), obligatoriu pentru venituri sub 65.000 EUR 4) Sistemul TVA la incasare din 2013 5) Registrul operatorilor intracomunitari 6) Registrul jurnal de incasari si plati – PFA 7) Obiecte de inventar 8) Obiecte de inventar – monografie contabila 9) Contabilitatea…

Mai mult

Programul ANAF de sarbatori

COMUNICAT DE PRESĂ Agenţia Naţională de Administrare Fiscală anunţă contribuabilii că programul de  lucru cu publicul al organelor fiscale teritoriale în data de 27 şi 30.12.2013 este 8.30 -16.30. În data de 27 decembrie 2013, unităţile Trezoreriei Statului încasează în numerar  impozite, taxe, contribuţii şi alte sume datorate bugetului general consolidat administrate  de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. În data…

Mai mult

Venituri realizate in cazul bunurilor primite si vandute in regim de consignatie

Baza legala: OMFP 3055/2009 cu completari si modificari ulterioare; Legea 571/2003 privind Codul fiscal cu completari si modificari ulterioare; Legea 287/2009 privind Codul Civil cu  completari si modificari ulterioare. Pentru inceput trebuie sa spunem ca veniturile din vanzarea bunurilor se recunosc in momentul  in care sunt indeplinite urmatoarele conditii: societatea a transferat cumparatorului riscurile si avantajele semnificative care decurg din…

Mai mult

Inregistrarea fiscala a unei entitati

Inregistrarea fiscala are loc pentru entitati la momentul inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului. Acestora li se da un cod ce reprezinta faptul ca entitatea este subiectul unui raport  juridic fiscal. Codul de inregistrare fiscala este pentru: • Persoanele juridice; • Asocieri si alte entitati fara personalitate juridica; • Persoane fizice – codul de inregistrare fiscala este codul numeric personal; •…

Mai mult

Sinteza legislativa a anului 2013

Ne propunem in cele de mai jos sa facem o radiografie a anului 2013 prin prisma noutatilor legislative aparute. Ianuarie • Începând cu data de 1 ianuarie 2013, contribuabilii, alţii decât societăţi comerciale bancare, organizaţii nonprofit si contribuabili care obţin venituri majoritare din cultura cerealelor şi a plantelor tehnice, pomicultură şi viticultură, pot opta pentru declararea şi plata impozitului pe…

Mai mult

Declaratia 311, persoane impozabile obligate si termene de depunere

Baza legala: OMFP 2224/2013 ; LEGEA 571/2003 privind codul fiscal cu completari si modificari ulterioare  Declaratia 311 „Declaratie privind taxa pe valoarea adaugata colectata, datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e) sau g) din Legea nr. 571/2003 privind…

Mai mult

Contributiile aferente veniturilor din cedarea folosintei bunurilor – 1 ianuarie 2014

Baza legala: OUG 593/2013; Legea 571/2003 privind Codul fiscal cu completari si modificari ulterioare; Legea 16/2013  Noile reglementari aduse de OUG 593/2013, aplicabile de la 01 ianuarie 2014, prevad faptul ca persoanele care realizeaza venituri impozabile din cedarea folosintei bunurilor datoreaza contributii sociale obligatorii pentru aceste venituri.  In privinta bazei lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate…

Mai mult

Reportarea in cazul cheltuielilor cu dobanzile si diferentele de curs valutar

Baza legala: OUG 102/2013, Legea 571/2003 privind Codul fiscal cu completari si modificari ulterioare Pornind de la prevederile art. 23 alin. (1) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal cu completari si modificari ulterioare, retinem urmatoarele: cheltuielile cu dobanzile sunt integral deductibile in cazul in care gradul de indatorare a capitalului este mai mic sau egal cu trei; gradul de indatorare a capitalului…

Mai mult

Principalele modificari privind impozitul pe veniturile microintreprinderilor de la 01 ianuarie 2014

Baza legala: OUG 102/2013; Legea 571/2003 privind Codul fiscal cu completari si modificari ulterioare Noile reglementarile aplicabile de la 1 ianuarie 2014 prevad urmatoarele: daca in cursul unui an fiscal o microintreprindere realizeaza venituri mai mari de 65.000 euro sau ponderea veniturilor realizate din consultanta si management in veniturile totale este de peste 20% inclusiv, aceasta va plati impozit pe…

Mai mult

Nou proiect legislativ 18.12.2013

Un nou proiect de ordonanţă de urgenţă pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare a fost publicat pe site-ul Ministerului de Finante în data de 18.12.2013 Modificarile vizate, conform notei de fundamentare sunt: 1. Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, aprobată prin Legea nr. 3/2013…

Mai mult

Imposibilitatea efectuarii expertizei contabile

In unele expertize contabile, expertii se pot afla in situatia de imposibilitate a exprimarii unei opinii. Pentru aceasta imposibilitate in dosarul expertizei se va intocmi un raport prin care  expertul explica argmentat de ce nu poate sa efectueze expertiza.- RAPORTUL DE  IMPOSIBILITATE A EFECTUARII EXPERTIZEI CONTABILE. In cazul expertizelor judiciare expertul contabil va anunta organul care a dispus efectuara  expertizei…

Mai mult