Inregistarea speciala in scopuri de TVA. Speta

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Persoanele care nu sunt inregistrate in scopuri de TVA si nu au obligatia sa se inregistreze deoarece nu au depasit plafonul de 300.000 lei sau nu au aplicat pentru TVA prin optiune, trebuie sa se inregistreze in scopuri speciale de TVA in urmatoarele conditii: -Inaintea efectuarii unei achizitii intracomunitare de bunuri, in…

Mai mult

Inregistrare in scopuri de TVA prin depasire plafon si anulare cod special de TVA

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! O entitate neplatitoare de TVA in Romania (cu cod special de TVA) care a depasit plafonul de 300.000 lei a veniturilor are obligatia sa se inregistreze in scop de TVA in termen de 10 zile de la data atingerii sau depasirii plafonului, conform prevederilor de la art. 316 alin. (1) lit. b)…

Mai mult

Inregistrarea in scopuri de TVA – proiect MFP din 25.01.2021

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! MFP a publicat in 25.01.2021 un proiect de ordin care vizeaza modificarea Procedurii de inregistrare in scop de TVA potrivit prevederilor art. 316 alin. (1) lit. a), b) sau c) din Codul fiscal, adica in urmatoarele situatii: a) înainte de realizarea unor astfel de operațiuni, în următoarele cazuri: dacă declară că urmează…

Mai mult

Solicitarea cu intarziere a inregistrarii in scopuri de TVA – consecinte

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! O persoana neimpozabila are obligatia inregistrarii in scopuri de TVA intr-un termen de 10 zile de la sfarsitul lunii in care s-a atins sau s-a depasit plafonul de 300.000 lei a cifrei de afaceri. Conform art. 310 alin. (6) din Codul Fiscal, persoana impozabila care aplica regimul special de scutire si a…

Mai mult

Inregistrarea in scopuri de TVA – alte persoane care fac achizitii UE sau pentru servicii

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit art. 317 din Codul fiscal, are obligatia sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA urmatorii contribuabili: persoana impozabila care are sediul activitatii economice in Romania si persoana juridica neimpozabila stabilita in Romania, neinregistrate si care nu au obligatia sa se inregistreze conform art. 316 si care nu sunt deja inregistrate conform lit.…

Mai mult

Inregistrarea in scopuri de TVA a altor persoane care efectueaza achizitii intracomunitare – modificari 2017

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit OUG nr. 84/2016, la articolul 317, alineatele (1), (2), (8), (10) si (11) din Legea nr. 227/2015 se vor modifica si vor avea urmatorul cuprins: “(1) Are obligaţia să solicite înregistrarea în scopuri de TVA, conform prezentului articol: a) persoana impozabilă care are sediul activităţii economice în România şi persoana juridică…

Mai mult

Inregistrarea persoanelor impozabile in scopuri de TVA de la 01 ianuarie 2014

Baza legala: OUG 102/2013, Legea 571/2003 privind Codul fiscal cu completari si modificari  ulterioare; HG44/2004 privind Normele de aplicare a Codului fiscal cu completari si modificari  ulterioare Modificarile aduse de OUG 102/2013 in privinta inregistrarii persoanelor impozabile in scopuri  de TVA, constau in schimbari facute in partea introductiva a textului art. 153 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal si care…

Mai mult

Noutati privind operatiunile economice si legatura acestora cu inregistrarea in scopuri de TVA

Baza legala: Legea 571/2003 privind Codul fiscal cu completari si modificari ulterioare; OG 75/2001; Legea 31/1990 cu completari si modificari ulterioare. In privinta inregistrarii persoanelor impozabile in scopuri de TVA, modificarile la art.153 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal cu completari si modificari ulterioare aduc urmatoarele elemente de noutate: • anularea inregistrarii persoanei in scopuri de tva in cazul societatilor…

Mai mult

Obligatii privind inregistrarea la organele fiscale din perspectiva TVA

Baza legala : Legea 571/2003 cu completari si modificari ulterioare In primul rand este important de stiut ca persoanele impozabile care efectueaza operatiuni taxabile si/sau scutite cu drept de deducere au obligatii cu privire la : • inregistrarea la organele fiscale competente; • intocmirea documentelor; • evidentierea operatiunilor ; • plata TVA. Persoanele impozabile cu sediul activitatii economice in Romania…

Mai mult

Modificarea procedurii de inregistrare in scopuri de taxa

In M.Of. 569/10.08.2012 a fost publicat Ordinul nr. 1.100 din 20.07.2012 privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.967/2011 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit prevederilor art. 153 alin. (1) lit. a) sau c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal și pentru aprobarea modelului și conținutului unui formular. Iata…

Mai mult

Proiect de ordin – inregistrarea in scopuri de TVA

  Pe site-ul ANAF a fost publicat un Proiect de Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare nr.1967/2011 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare în scopuri de taxã pe valoarea adãugatã potrivit prevederilor art. 153 alin.(1) lit.a) sau c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi pentru aprobarea modelului şi continutului unui formular. Conform referatului de aprobare ,…

Mai mult

Înregistrarea persoanelor impozabile în scopuri de TVA

(1) Persoana impozabilă care are sediul activităţii economice în România şi realizează sau intenţionează să realizeze o activitate economică ce implică operaţiuni taxabile şi/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA la organul fiscal competent, denumită în continuare înregistrare normală în scopuri de taxă, după cum urmează: a) înainte…

Mai mult

Inregistrarea firmelor in scop de TVA – precizari Ministerul Finantelor

Referitor la articolele apărute în mass-media, privind înăsprirea condiţiilor privind înregistrarea unei firme ca platitoare de TVA, Ministerul Finanţelor Publice face următoarele precizări: În data de 24 mai 2011 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 361 Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1984 din 11 mai 2011 privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de…

Mai mult

Precizari ANAF privind inregistra​rea in scopuri de TVA a persoanelo​r fizice

Persoanele fizice care desfăşoară, de o manieră independentă şi indiferent de loc, activităţi economice, oricare ar fi scopul sau rezultatul acestei activităţi (ex. activităţile producătorilor, comercianţilor sau prestatorilor de servicii, inclusiv activităţile extractive, agricole şi activităţile profesiilor libere sau asimilate acestora, sunt persoane impozabile în scopul TVA. De asemenea, constituie activitate economică exploatarea bunurilor corporale sau necorporale în scopul obţinerii…

Mai mult

Inregistrarea persoanelor impozabile in scopuri de TVA

Conform articolului 153 din Codul fiscal, persoana impozabila stabilita in Romania si care realizeaza sau intentioneaza sa realizeze o activitate economica ce implica operatiuni taxabile si/sau scutite de TVA cu drept de deducere trebuie sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA la organul fiscal competent astfel : a) inainte de realizarea unor astfel de operatiuni, in urmatoarele cazuri: 1. daca…

Mai mult