Fuziunea prin absorbtie – proiect completare reglementari

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Intr-un proiect de Ordin publicat de Ministerul de finante in 19.12.2019 au fost propuse doua completari la Ordinul nr. 897 din 3 august 2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operaţiuni de fuziune, divizare, dizolvare şi lichidare a societăţilor, precum şi de retragere sau excludere a unor asociaţi…

Mai mult

Proiect de modificare a prevederilor O 1802/2014 privind reglementarile contabile

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! In recent publicatul proiect de ordin pentru aprobarea formatului situatiilor financiare la 2019, exista si o completare a O 1802/2014. Concret se propune completarea art. 51 pe care il redam mai jos: (1) Principiul prudenței. La întocmirea situațiilor financiare anuale, recunoașterea și evaluarea trebuie realizate pe o bază prudentă și, în special:…

Mai mult

Programul Trezoreriei pe final de an 2019

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Pentru efectuarea operațiunilor în numerar și prin virament, prin unitățile Trezoreriei, la finele anului 2019, conform prevederilor Anexei nr. 1 la Normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2019, aprobate prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3751/2019 .

Mai mult

Sediul firmei-acte de pastrat, zile libere, situatii financiare 2019

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! INFOGRAFICE Ce acte trebuie sa pastrezi la sediul firmei? Decontarea facturilor emise pe numele salariatului Conform art. 69 alin. 7 din Codul Fiscal, facturile emise pe numele salariaților unei persoane impozabile, aflati in deplasare în interesul serviciului, pentru transport sau cazarea în hoteluri ori în alte unități similare, permit deducerea taxei pe…

Mai mult

Cum trebuie sa procedezi daca nu figurezi ca asigurat la sanatate pe site-ul CNAS desi ar trebui?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Modalitatea electronică de verificare a calității de asigurat se face prin introducerea de către furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale a codului numeric personal sau a codului de identificare din sistemul de asigurări sociale de sănătate al persoanei care necesită servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale în câmpul „CNP“/„CIS“ din…

Mai mult