Compensarea- material DGRFP Iasi

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Material informativ DGRFP Iasi Creanțele fiscale se sting prin plată, compensare, executare silită, scutire, anulare, prescripție, dare în plată și prin alte modalități prevăzute expres de lege.Prin compensare se sting creanțele statului sau unităților administrativ teritoriale ori subdiviziunilor acestora reprezentând impozite, taxe, contribuții și alte sume datorate bugetului general consolidat cu creanțele…

Mai mult

Legitimatiile de verificare fiscala- proiect ANAF din 15.10.2021

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! ANAF a publicat in 15.10.2021 un proiect de ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind legitimațiile de verificare fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 118 alin.(4) coroborate cu dispozițiile art. 147 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală și dispozițiilor art. 19 alin. (2) din Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale de…

Mai mult