Inspectie fiscala, cum poti anula un bon, reducerea timpului de munca

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! 7 lucruri de facut in contabilitate pana la final de an Finalul de an, sau mai bine spus de exercitiu financiar implica multe verificari si actiuni contabile, pentru ca balanta sa reflecte cat se poate de bine realitatea. Noi modele de documente utilizate in inspectia fiscala – O 3666/2020 In MOF 938/14.10.2020…

Mai mult

Noi modele de documente utilizate in inspectia fiscala – O 3666/2020

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! In MOF 938/14.10.2020 a fost publicat Ordinul nr. 3666/2020 privind aprobarea modelului și conținutului formularelor și documentelor utilizate în activitatea de verificare documentară. Ordinul prezinta formatul actualizat al urmatoarelor formulare: a) Solicitare de documente/informații;b) Invitație pentru audiere;c) Dispoziție de măsuri ca urmare a verificării documentare;d) Decizie de impunere privind obligațiile fiscale principale…

Mai mult

Ce ar trebui sa cunosc despre inspectia fiscala?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! La ce se refera termenul de inspectie fiscala? Codul de procedura fiscala defineste inspectia fiscala ca fiind activitatea ce are ca obiect verificarea legalitatii si conformitatii declaratiilor fiscale, corectitudinii si exactitatii indeplinirii obligatiilor in legatura cu stabilirea obligatiilor fiscale de catre contribuabil/platitor, respectarii prevederilor legislatiei fiscale si contabile, verificarea sau stabilirea,…

Mai mult

Ghid pentru inspectia fiscala – publicat de ANAF

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Recent, ANAF a publicat un ghid informativ pentru inspectia fiscala, prin care urmareste sa informeze firmele atat de drepturile, cat si de obligatiile pe care le au in timpul unei vizite a inspectorilor fiscali. „Scopul acestui material este de a asigura imbunatatirea relatiei dintre ANAF si contribuabili/platitori prin sporirea transparentei procesului de…

Mai mult

Durata efectuarii inspectiei fiscale in 2017-termenul zileli

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit art. 126 din Legea 207/2015 Codul de Procedura Fiscala durata efectuării inspecţiei fiscale este stabilită de organul de inspecţie fiscală, în funcţie de obiectivele inspecţiei, şi nu poate fi mai mare de: a) 180 de zile pentru contribuabilii mari, precum şi pentru contribuabilii/plătitorii care au sedii secundare, indiferent de mărime;…

Mai mult

Regulile controlului inopinat din 2016

Noul cod de procedura fiscala, aplicabil din 2016, prevede la art.135 ca, la începerea controlului inopinat, organul de control este obligat să prezinte contribuabilului/plătitorului legitimaţia de control şi ordinul de serviciu. Efectuarea controlului inopinat trebuie consemnată în registrul unic de control, potrivit legii. La finalizarea controlului inopinat se încheie proces-verbal, care constituie mijloc de probă. Un exemplar al procesului-verbal se…

Mai mult

Cele mai importante 7 reguli cu privire la inspectia fiscala

Inspecţia fiscală va avea în vedere examinarea tuturor stărilor de fapt şi raporturile juridice care sunt relevante pentru impunere. Inspecţia fiscală va fi efectuată în aşa fel încât să afecteze cât mai puţin activitatea curentă a contribuabililor şi să utilizeze eficient timpul destinat inspecţiei fiscale. Inspecția fiscală se efectuează o singură dată pentru fiecare impozit, taxă, contribuție și alte sume…

Mai mult

Cand se comunica avizul de inspectie fiscala?

Conform prevederilor legale ale Codului de procedura fiscala,  avizul de inspecție fiscală se comunică contribuabilului, în scris, înainte de începerea inspecției fiscale, astfel: a)cu 30 de zile pentru marii contribuabili; b)cu 15 zile pentru ceilalți contribuabili.   Avizul de inspecție fiscală se comunică la începerea inspecției fiscale în următoarele situații: a)în cazul efectuării unei inspecții fiscale la un contribuabil aflat în procedura de insolvență;…

Mai mult

Cateva reguli privind inspectia fiscala

Inspecţia fiscală va avea în vedere examinarea tuturor stărilor de fapt şi raporturile juridice care sunt relevante pentru impunere. Inspecţia fiscală va fi efectuată în aşa fel încât să afecteze cât mai puţin activitatea curentă a contribuabililor şi să utilizeze eficient timpul destinat inspecţiei fiscale. Inspecția fiscală se efectuează o singură dată pentru fiecare impozit, taxă, contribuție și alte sume…

Mai mult

Esti pregatit pentru un control fiscal? La ce perioada de inspectie fiscala esti supus?

Proceduri şi metode de control fiscal În realizarea atribuţiilor, inspecţia fiscală poate aplica următoarele proceduri de control: a)controlul inopinat, care constă în activitatea de verificare faptică şi documentară, în principal, ca urmare a unei sesizări cu privire la existenţa unor fapte de încălcare a legislaţiei fiscale, fără anunţarea în prealabil a contribuabilului; b) controlul încrucişat, care constă în verificarea documentelor şi…

Mai mult

Pregatirea inspectiei fiscale

Pregatirea inspectiei fiscale incepe din momentul in care se primeste avizul de control. Avizul de inspectie fiscala il instiinteaza pe contribuabil cu privire la ce taxe, impozite si contributii va fi verificat. Astfel acesta va putea sa isi organizeze si sa isi pregateasca actele necesare, sa si le puna la punct, sa depuna declaratiile rectificative necesare. Contribuabilul poate cere de…

Mai mult

Selectarea contribuabililor pentru inspectia fiscala

Prin OUG 8/2014 publicata in M.Of. nr. 151/2014 se modifica articolul 100” Selectarea contribuabililor pentru inspecţie fiscală” din codul de procedura fiscala, astfel: (1) Selectarea contribuabililor ce urmează a fi supuşi inspecţiei fiscale este efectuată de către organul de inspecţie fiscală competent, în funcţie de nivelul riscului stabilit ca urmare a analizei de risc. (2) Analiza de risc reprezintă activitatea…

Mai mult

Principii fundamentale in activitatea de asistenta a contribuabililor

Functionarii publici, cei care ofera asistenta contribuabililor, in aceasta relatie  trebuie sa respecte niste principia etice reglementate de codul de etica al  functionarului public. Majoritatea principiilor sunt preluate din constituatia  Romaniei si reprezinta drepturi ale persoanelor care au cetatenia romana.  Primul principiu enumerat de codul etic este cel al egalitatii conform caruia  cetatenii sunt egali in fata legii si a…

Mai mult

Forme si metode de inspectie fiscala

Inspectia fiscala este activitatea de verificare a contribuabilului sub aspect fiscal. Astfel inspectorii fiscali verifica legalitatea, corectitudinea declaratiilor fiscale dar  si respectarea reglementarilor legale in vigoare. Activitatea de inspectie fiscala reprezinta  documentarea faptica si scriptica a unui contribuabil pentru o anumita perioada de timp. Indiferent de forma si metoda de inspectie fiscala aceasta se poate extinde catre toate  raporturile relevante…

Mai mult

Cat poate dura o inspectie fiscala?

Conform Codului de procedura fiscala, durata efectuării inspecţiei fiscale este stabilită de organele de inspecţie fiscală sau, după caz, de compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale, în funcţie de obiectivele inspecţiei, şi nu poate fi mai mare de 3 luni. În cazul marilor contribuabili sau al celor care au sedii secundare, durata inspecţiei nu poate fi mai mare…

Mai mult

Reverificarea fiscala

  Conform art. 105 punctul 3 din Codul de procedura fiscala, inspecția fiscală se efectuează o singură dată pentru fiecare impozit, taxă, contribuție și alte sume datorate bugetului general consolidat și pentru fiecare perioadă supusă impozitării. Prin excepție insa de la prevederile art. 105 alin. (3), conducătorul inspecției fiscale poate decide reverificarea unei anumite perioade. Prin reverificare se înțelege inspecția…

Mai mult

Drepturile contribuabilului pe parcursul desfasurarii inspectiei fiscale

Pe timpul desfasurarii inspectiei fiscale contribuabilul are urmatoarele drepturi: 1. Dreptul de a fi instiintat despre actiunea de inspectie fiscala Inaintea desfasurarii inspectiei fiscale contribuabilul va fi instiintat despre aceasta actiune printr-un aviz de inspectie fiscala, care va fi transmis, in scris, de organul fiscal. Avizul de inspectie fiscala contine informatii cu privire la: 1. organul de inspectie fiscala care…

Mai mult

Perioada supusa inspectiei fiscale

Conform art. 98 din Codul de procedura fiscala : (1) Inspecţia fiscală se efectuează în cadrul termenului de prescripţie a dreptului de a stabili obligaţii fiscale. (2) La contribuabilii mari, perioada supusă inspecţiei fiscale începe de la sfârşitul perioadei controlate anterior, în condiţiile alin. (1). (3) La celelalte categorii de contribuabili inspecţia fiscală se efectuează asupra creanţelor născute în ultimii…

Mai mult

Formele si intinderea inspectiei fiscale

Conform Codului de procedura fiscala,formele de inspecţie fiscală sunt: a) inspecţia fiscală generală, care reprezintă activitatea de verificare a tuturor obligaţiilor fiscale ale unui contribuabil, pentru o perioadă de timp determinată; b) inspecţia fiscală parţială, care reprezintă activitatea de verificare a uneia sau mai multor obligaţii fiscale, pentru o perioadă de timp determinată. Inspecţia fiscală se poate extinde asupra tuturor…

Mai mult