Controlul antifrauda – Inspectia fiscala

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!  Inspecția fiscală reprezintă activitatea ce are ca obiect verificarea legalității și conformității declarațiilor fiscale, corectitudinii și exactității îndeplinirii obligațiilor în legătură cu stabilirea obligațiilor fiscale de către contribuabil, respectării prevederilor legislației fiscale și contabile, verificarea sau stabilirea, după caz, a bazelor de impozitare și a situațiilor de fapt aferente, stabilirea diferențelor de…

Mai mult

Legitimatiile de verificare fiscala- proiect ANAF din 15.10.2021

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! ANAF a publicat in 15.10.2021 un proiect de ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind legitimațiile de verificare fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 118 alin.(4) coroborate cu dispozițiile art. 147 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală și dispozițiilor art. 19 alin. (2) din Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale de…

Mai mult

Durata efectuarii inspectiei fiscale – actualizare Cod de procedura fiscala

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Dupa cum bine stim, conform art. 126 alin. (1) din Codul de procedura fiscala, durata efectuarii inspectiei fiscale este stabilita de catre organul de inspectie fiscala. Aceasta durata se stabileste in functie de obiectivele inspectiei si nu poate fi mai mare de: CONTRIBUABILI DURATA INSPECTIEI contribuabilii mari si contribuabiliicare au sedii secundare,…

Mai mult

Care este durata efectuarii inspectiei fiscale?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Conform art. 126 alin. (1) din Codul de procedura fiscala, durata efectuarii inspectiei fiscale este stabilita de catre organul de inspectie fiscala. Aceasta durata se stabileste in functie de obiectivele inspectiei si nu poate fi mai mare de: CONTRIBUABILI DURATA INSPECTIEI contribuabilii mari si contribuabilii care au sedii secundare, indiferent de marime…

Mai mult

Inspectie fiscala, cum poti anula un bon, reducerea timpului de munca

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! 7 lucruri de facut in contabilitate pana la final de an Finalul de an, sau mai bine spus de exercitiu financiar implica multe verificari si actiuni contabile, pentru ca balanta sa reflecte cat se poate de bine realitatea. Noi modele de documente utilizate in inspectia fiscala – O 3666/2020 In MOF 938/14.10.2020…

Mai mult

Noi modele de documente utilizate in inspectia fiscala – O 3666/2020

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! In MOF 938/14.10.2020 a fost publicat Ordinul nr. 3666/2020 privind aprobarea modelului și conținutului formularelor și documentelor utilizate în activitatea de verificare documentară. Ordinul prezinta formatul actualizat al urmatoarelor formulare: a) Solicitare de documente/informații;b) Invitație pentru audiere;c) Dispoziție de măsuri ca urmare a verificării documentare;d) Decizie de impunere privind obligațiile fiscale principale…

Mai mult

Ce ar trebui sa cunosc despre inspectia fiscala?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! La ce se refera termenul de inspectie fiscala? Codul de procedura fiscala defineste inspectia fiscala ca fiind activitatea ce are ca obiect verificarea legalitatii si conformitatii declaratiilor fiscale, corectitudinii si exactitatii indeplinirii obligatiilor in legatura cu stabilirea obligatiilor fiscale de catre contribuabil/platitor, respectarii prevederilor legislatiei fiscale si contabile, verificarea sau stabilirea,…

Mai mult

Ghid pentru inspectia fiscala – publicat de ANAF

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Recent, ANAF a publicat un ghid informativ pentru inspectia fiscala, prin care urmareste sa informeze firmele atat de drepturile, cat si de obligatiile pe care le au in timpul unei vizite a inspectorilor fiscali. „Scopul acestui material este de a asigura imbunatatirea relatiei dintre ANAF si contribuabili/platitori prin sporirea transparentei procesului de…

Mai mult

Durata efectuarii inspectiei fiscale in 2017-termenul zileli

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit art. 126 din Legea 207/2015 Codul de Procedura Fiscala durata efectuării inspecţiei fiscale este stabilită de organul de inspecţie fiscală, în funcţie de obiectivele inspecţiei, şi nu poate fi mai mare de: a) 180 de zile pentru contribuabilii mari, precum şi pentru contribuabilii/plătitorii care au sedii secundare, indiferent de mărime;…

Mai mult

Regulile controlului inopinat din 2016

Noul cod de procedura fiscala, aplicabil din 2016, prevede la art.135 ca, la începerea controlului inopinat, organul de control este obligat să prezinte contribuabilului/plătitorului legitimaţia de control şi ordinul de serviciu. Efectuarea controlului inopinat trebuie consemnată în registrul unic de control, potrivit legii. La finalizarea controlului inopinat se încheie proces-verbal, care constituie mijloc de probă. Un exemplar al procesului-verbal se…

Mai mult

Cele mai importante 7 reguli cu privire la inspectia fiscala

Inspecţia fiscală va avea în vedere examinarea tuturor stărilor de fapt şi raporturile juridice care sunt relevante pentru impunere. Inspecţia fiscală va fi efectuată în aşa fel încât să afecteze cât mai puţin activitatea curentă a contribuabililor şi să utilizeze eficient timpul destinat inspecţiei fiscale. Inspecția fiscală se efectuează o singură dată pentru fiecare impozit, taxă, contribuție și alte sume…

Mai mult

Cand se comunica avizul de inspectie fiscala?

Conform prevederilor legale ale Codului de procedura fiscala,  avizul de inspecție fiscală se comunică contribuabilului, în scris, înainte de începerea inspecției fiscale, astfel: a)cu 30 de zile pentru marii contribuabili; b)cu 15 zile pentru ceilalți contribuabili.   Avizul de inspecție fiscală se comunică la începerea inspecției fiscale în următoarele situații: a)în cazul efectuării unei inspecții fiscale la un contribuabil aflat în procedura de insolvență;…

Mai mult

Cateva reguli privind inspectia fiscala

Inspecţia fiscală va avea în vedere examinarea tuturor stărilor de fapt şi raporturile juridice care sunt relevante pentru impunere. Inspecţia fiscală va fi efectuată în aşa fel încât să afecteze cât mai puţin activitatea curentă a contribuabililor şi să utilizeze eficient timpul destinat inspecţiei fiscale. Inspecția fiscală se efectuează o singură dată pentru fiecare impozit, taxă, contribuție și alte sume…

Mai mult

Esti pregatit pentru un control fiscal? La ce perioada de inspectie fiscala esti supus?

Proceduri şi metode de control fiscal În realizarea atribuţiilor, inspecţia fiscală poate aplica următoarele proceduri de control: a)controlul inopinat, care constă în activitatea de verificare faptică şi documentară, în principal, ca urmare a unei sesizări cu privire la existenţa unor fapte de încălcare a legislaţiei fiscale, fără anunţarea în prealabil a contribuabilului; b) controlul încrucişat, care constă în verificarea documentelor şi…

Mai mult

Pregatirea inspectiei fiscale

Pregatirea inspectiei fiscale incepe din momentul in care se primeste avizul de control. Avizul de inspectie fiscala il instiinteaza pe contribuabil cu privire la ce taxe, impozite si contributii va fi verificat. Astfel acesta va putea sa isi organizeze si sa isi pregateasca actele necesare, sa si le puna la punct, sa depuna declaratiile rectificative necesare. Contribuabilul poate cere de…

Mai mult

Selectarea contribuabililor pentru inspectia fiscala

Prin OUG 8/2014 publicata in M.Of. nr. 151/2014 se modifica articolul 100” Selectarea contribuabililor pentru inspecţie fiscală” din codul de procedura fiscala, astfel: (1) Selectarea contribuabililor ce urmează a fi supuşi inspecţiei fiscale este efectuată de către organul de inspecţie fiscală competent, în funcţie de nivelul riscului stabilit ca urmare a analizei de risc. (2) Analiza de risc reprezintă activitatea…

Mai mult

Principii fundamentale in activitatea de asistenta a contribuabililor

Functionarii publici, cei care ofera asistenta contribuabililor, in aceasta relatie  trebuie sa respecte niste principia etice reglementate de codul de etica al  functionarului public. Majoritatea principiilor sunt preluate din constituatia  Romaniei si reprezinta drepturi ale persoanelor care au cetatenia romana.  Primul principiu enumerat de codul etic este cel al egalitatii conform caruia  cetatenii sunt egali in fata legii si a…

Mai mult

Forme si metode de inspectie fiscala

Inspectia fiscala este activitatea de verificare a contribuabilului sub aspect fiscal. Astfel inspectorii fiscali verifica legalitatea, corectitudinea declaratiilor fiscale dar  si respectarea reglementarilor legale in vigoare. Activitatea de inspectie fiscala reprezinta  documentarea faptica si scriptica a unui contribuabil pentru o anumita perioada de timp. Indiferent de forma si metoda de inspectie fiscala aceasta se poate extinde catre toate  raporturile relevante…

Mai mult

Cat poate dura o inspectie fiscala?

Conform Codului de procedura fiscala, durata efectuării inspecţiei fiscale este stabilită de organele de inspecţie fiscală sau, după caz, de compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale, în funcţie de obiectivele inspecţiei, şi nu poate fi mai mare de 3 luni. În cazul marilor contribuabili sau al celor care au sedii secundare, durata inspecţiei nu poate fi mai mare…

Mai mult