25 septembrie – termen final pentru depunerea anumitor declaratii/cereri

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Vineri, 25 septembrie 2020 este termenul final pentru urmatoarele solicitari, declaratii sau plati:

 • Depunerea cererii pentru solicitarea sumei de 41,5% pentru luna august pentru angajatii care au fost in somaj tehnic.
 • Plata taxei anuale pentru autorizația de exploatare a jocurilor de noroc, aferentă trimestrului următor
 • Depunerea Declarației privind obligațiile de plată la bugetul de stat – Formularul 100
 • Depunerea Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate pentru luna precedentă – Formularul 112
 • Depunerea Declarației privind veniturile sub formă de salarii și asimilate salariilor din străinătate obținute de către persoanele fizice care desfășoară activitate în România pentru luna precedentă – Formularul 224
 • Depunerea Decontului de taxă pe valoarea adăugată – Formularul 300
 • Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă – Formularul 301
 • Depunerea Declarației privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată – Formularul 307
 • Depunerea Declarației privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art.316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal – Formularul 311
 • Depunerea Declarației recapitulative privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare – Formularul 390 VIES
 • Depunerea notificării pentru încetarea aplicării sistemului TVA la încasare – Formularul 097
 • Plata taxei anuale pentru autorizația de exploatare a jocurilor de noroc
 • Plata impozitului reținut la sursă în luna precedenta pentru venituri:

-din drepturi de proprietate intelectuală
-din salarii și asimilate salariilor;
-din premii și jocuri de noroc;
-obținute de nerezidenți;
-din alte surse Legea 227/2015 art.72 alin.(5), art. 78, art.110 alin.(6), art.115 alin.(3), art.224 alin.(5) și (6)

Articole similare

Comentariul tau aici