Noutati fiscale 2019: 4 modificari importante privind zilierii

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

OUG 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, publicata in MOF in 29.12.2018, aduce noi prevederi in ce priveste zilierii.

Astfel, legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 947 din 22 decembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica astfel:

1.Se introduc anumite limitari ale numarului de zile pentru prestarea acestor activitati astfel:

  • persoana nu poate presta activități în regim zilier mai mult de 120 de zile în decursul unui an calendaristic, indiferent de numărul de beneficiari, cu excepția zilierilor care prestează activităţi în domeniul creşterii animalelor în sistem extensiv prin păşunatul sezonier al ovinelor, bovinelor, cabalinelor, activităţi sezoniere în cadrul grădinilor botanice aflate în subordinea universităţilor acreditate, precum şi în domeniul viticol, pentru care perioada poate fi de 180 de zile în decursul unui an calendaristic.
  • Beneficiarul nu poate utiliza o persoana mai mult de 25 de zile calendaristice în mod continuu în activitățile de tip zilier.
  • Dacă activitatea depusă de zilier necesită o perioadă mai mare decât cea de 25 de zile, acesta poate fi utilizat pe bază de contract de muncă pe perioadă  determinată.

2. Munca necalificată cu caracter ocazional se va putea presta în următoarele domenii prevăzute în Clasificarea activităţilor din economia naţională, actualizată:

   a) agricultură, vânătoare şi servicii anexe – diviziunea 01;

   b) silvicultură, cu excepţia exploatări forestiere – diviziunea 02;

   c) pescuit şi acvacultură – diviziunea 03;

Se elimina astfel foarte multe domenii de activitatate in care se putea apela la aceasta activitate, inclusiv restaurante, baluri, hoteluri.Raman doar cele 3 activitati prezentate mai sus.

3.Se introduce o noua sanctiune pentru nerespectarea prevederii :” persoana nu poate presta activități în regim zilier mai mult de 120 de zile în decursul unui an calendaristic, indiferent de numărul de beneficiari, cu excepția zilierilor care prestează activităţi în domeniul creşterii animalelor în sistem extensiv prin păşunatul sezonier al ovinelor, bovinelor, cabalinelor, activităţi sezoniere în cadrul grădinilor botanice aflate în subordinea universităţilor acreditate, precum şi în domeniul viticol, pentru care perioada poate fi de 180 de zile în decursul unui an calendaristic.”

Nerespectarea de către zilier a acestei prevederi se sancționează cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei.

 4.Se modifica prevederea care arata ca un contravenient poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

Modificarea arata ca un contravenient poate achita pe loc sau în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

Articole similare

Comentariul tau aici