7 Lucruri utile despre PFA

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

  1. PFA poate avea în obiectul de activitate cel mult 5 clase de activități prevăzute de codul CAEN.
  2. În scopul exercitării activității/activităților pentru care a fost autorizată, PFA poate stabili relații contractuale, în condițiile legii, cu orice persoane fizice și juridice, cu alte PFA, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale, pentru efectuarea unei activități economice, fără ca aceasta să îi schimbe statutul juridic dobândit potrivit prezentei secțiuni.
  3. PFA poate desfășura activitățile pentru care este autorizată, singură sau împreună cu cel mult 3 persoane, angajate de aceasta, în calitate de angajator, cu contract individual de muncă, încheiat și înregistrat în condițiile legii.
  4. O persoană titulară a PFA poate cumula calitatea de persoană fizică autorizată cu cea de salariat al unei terțe persoane care funcționează atât în același domeniu, cât și într-un alt domeniu de activitate economică decât cel pentru care PFA este autorizată.
  5. PFA nu va fi considerată un angajat al unor terțe persoane cu care colaborează, chiar dacă colaborarea este exclusivă. Atentie aici la posibilitatea de reclasificare ca activitate dependenta.
  6. PFA-urile datoreaza impozit pe venit si contributii sociale in anumite situatii. Am scris despre prevederile aplicabile din 2023 aici: Noutati fiscale pentru PFA -in vigoare din 2023
  7. Cum se poate inchide o PFA ?
  • prin decesul titularului PFA;
  • prin voința titularului PFA;
  • cererea de radiere, însoțită de copia certificată pentru conformitate cu originalul a actelor doveditoare, după caz, se depune la oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunalul unde își are sediul profesional.

Stiai ca ?

Soția/Soțul titularului întreprinderii individuale/persoanei fizice autorizate se poate asigura în sistemul public de pensii pe bază de contract de asigurare socială, la sanatate sau în sistemul asigurărilor pentru șomaj, prin încheierea unui contract de asigurare de șomaj în condițiile prevăzute la art. 22 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, precum și în sistemul asigurărilor de sănătate, în condițiile prevăzute de lege.

Baza legala ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 44 din 16 aprilie 2008.

Pentru a vedea ce conditii trebuie sa indeplinesti pentru a fi un PFA iti recomandam sa citit si articolul ,,Ce criterii trebuie sa indeplinesti pentru a functiona ca PFA

Comanda de aici Pachetul All Inclusive

Articole similare

Comentariul tau aici