10 declaratii scadente marti, 28 februarie 2023

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Marţi 28 februarie sunt scadente urmatoarele declaratii:

1.Depunerea Declaraţiei informative privind impozitul reţinut la sursă/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi – Formular 207

2.Depunerea Declaraţiei informative privind impozitul reţinut la sursă veniturile din jocuri de noroc şi câştigurile/pierderile realizate din investiţii, pe beneficiari de venit pentru anul precedent – Formular 205

3.Depunerea Declaraţiei anuale de venit pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale – Formular 204

4.Depunerea Declaraţie specială de TVA (VAT Return One Stop Shop) – Formular 398

5.Depunerea Declarației informative privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art.322 din Legea nr.227/2015) – Formular 394

6.Declaraţie informativă privind trimiterile poştale contra ramburs efectuate de către furnizorii de servicii poştale pe teritoriul naţional D395

7.Depunerea Declaraţiei anuale privind impozitul pe reprezentanţă – Formular 108

8.Depunerea Declaraţiei informative privind privind veniturile de natură salarială sau asimilate salariilor, inclusiv remuneraţiile administratorilor şi ale altor persoane asimilate acestora, rezidenţi ai altor state membre ale Uniunii Europene, realizate în România – Formular 402

9.Depunerea Declaraţiei informative privind produsele de asigurări de viaţă contractate de rezidenţi ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul României pentru anul precedent – Formular 403.

10.D406 – declaraţia informativă SAF-T -Contribuabilii încadraţi în categoria marilor contribuabili la data de 1 ianuarie 2022, care au făcut parte din această categorie şi în anul 2021, pentru alte informaţii decât cele privind secţiunile “Stocuri” şi “Active”.
Contribuabilii încadraţi în categoria mari contribuabili la data de 1 ianuarie 2022, care nu au făcut parte din această categorie în anul 2021 pentru alte informaţii decât cele privind secţiunile “Stocuri” şi “Active”.
Contribuabilii încadraţi în categoria contribuabili mijlocii la data de 31 decembrie 2021. Obligaţia de depunere a Declaraţiei informative D406 începe de la data de 1 ianuarie 2023, care reprezintă data de referinţă pentru contribuabilii mijlocii.

Articole similare

One Thought to “10 declaratii scadente marti, 28 februarie 2023”

  1. TACHE MARIA

    imi place

Comentariul tau aici