A fost publicata in MOF modificarea la OUG 130 privind granturile din fonduri europene

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

In MOF nr. 1108 din 19.11.2020 a fost publicata OUG nr. 199 din 18 noiembrie 2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene.

Iata ce modificari se aduc :

  • se introduc in mod specific in lista de beneficiari eligibili pentru microgranturi si intreprinderile individuale si familiale:
Art. 5 alin. 1 lit. b) inainte de modificareArt. 5 alin. 1 lit. b) dupa modificare
PFA, alți profesioniști, astfel cum sunt reglementați de art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, care desfășoară profesii liberale reglementate prin acte cu putere de lege și ONG-uri cu activitate economică în unul din domeniile de activitate prevăzute în anexa nr. 1;PFA/Întreprinderi individuale/Întreprinderi familiale, alți profesioniști, astfel cum sunt reglementați de art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, care desfășoară profesii liberale reglementate prin acte cu putere de lege și ONG-uri cu activitate economică în unul din domeniile de activitate prevăzute în anexa nr. 1.
  • se introduce posibilitatea de a aplica pentru microgranturi si pentru firmele infiintate in 2019 care nu au obtinut cifra de afaceri de 5.000 euro. Pentru acestea, plafonul minim al cifrei de afaceri se calculează prin înmulțirea numărului de luni întregi de activitate din anul 2019 cu suma de 415 euro.
Art. 6 litera b) inainte de modificareArt.6 litera b) dupa modificare:
Au obținut o cifră de afaceri în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare de cel puțin echivalentul în lei a 5.000 euro la data depunerii cererii de finanțare, cu excepția beneficiarilor ajutorului de stat prevăzuți la art. 5 lit. b) și c);
Au obținut o cifră de afaceri în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare de cel puțin echivalentul în lei a 5.000 euro la data depunerii cererii de finanțare, cu excepția beneficiarilor ajutorului de stat prevăzuți la art. 5 alin. (1) lit. a), care au fost înființați în anul 2019, cu o cifră de afaceri mai mică de 5.000 euro, pentru care plafonul minim al cifrei de afaceri se calculează prin înmulțirea numărului de luni întregi de activitate din anul 2019 cu suma de 415 euro, și a beneficiarilor ajutorului de stat prevăzuți la art. 5 alin. (1) lit. b) și c).
  • se majoreaza bugetul pentru granturile de capital de lucru. Astfel, pentru aplicațiile de finanțare depuse până la data de 28 octombrie 2020 inclusiv, fondurile alocate pentru granturile destinate capitalului de lucru sunt în valoare de 1.067.095.588 euro, din care 765.000.000 euro fonduri externe nerambursabile și 142.031.250 euro fonduri de la bugetul de stat și coparticipare de 160.064.338 euro de la beneficiari. Anterior bugetul era de 350.000.000 euro, din care 265.000.000 euro fonduri externe nerambursabile și 42.500.000 euro fonduri de la bugetul de stat și coparticipare de 42.500.000 euro de la beneficiari.
  • se introduce prevederea ca bugetele pentru formele de sprijin sub formă de granturi pentru capital de lucru si investitii sunt indicative și se pot reloca între tipurile de măsuri în funcție de nevoile IMM-urilor și în condițiile încadrării în alocarea totală a măsurilor din prezenta ordonanță de urgență, în limita alocărilor cu această destinație din POC și facilitatea de finanțare REACT-EU.
  • se introduce prevederea ca modificarea și/sau completarea schemei de ajutor de stat – Sprijin pentru IMM-uri își produce efectele de la data comunicării de către Comisia Europeană a deciziei de autorizare. În termen de 10 zile de la data autorizării de către Comisia Europeană a oricăror modificări și/sau completări ale schemei de ajutor de stat – Sprijin pentru IMM-uri, prin ordin comun al ministrului fondurilor europene și al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri se aprobă punerea în aplicare a acestora. Până la autorizare, acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile se realizează în conformitate cu schema de ajutor de stat aprobată prin Decizia C (2020) 4.286 din data de 27 august 2020.

Articole similare

Comentariul tau aici