ABSENTELE NEMOTIVATE DE LA MUNCA A SALARIATILOR

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Absenta de la locul de munca a salariatilor, fara anuntarea si motivarea acesteia, constituie o abatere disciplinara si poate aduce consecinte grave asupra angajatului.

Ca urmare a absentelor nemotivate ale salariatilor, angajatorul poate aplica urmatoarele sanctiuni disciplinare:

  • avertismentul in scris;
  • retrogradarea din functie, cu acordarea salariului corespunzator functiei in care s-a dispus retrogradarea, pentru o durata ce nu poate depasi 60 de zile;
  • reducerea salariului de baza pe o durata de 1-3 luni cu 5-10%;
  • reducerea salariului de baza si/sau, dupa caz, si a indemnizatiei de conducere pe o perioada de 1-3 luni cu 5-10%;
  • desfacerea disciplinara a contractului individual de munca

Angajatorul dispune aplicarea sanctiunii disciplinare printr-o decizie emisa in forma scrisa, in termen de 30 de zile calendaristice de la data luarii la cunostinta despre savarsirea abaterii disciplinare, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data savarsirii faptei.

Articole similare

Comentariul tau aici