Achizitii de servicii non-UE de catre un neplatitor de TVA – regim fiscal

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Potrivit art. 278 alin. (2) din CF, locul de prestare a serviciilor catre o persoana impozabila care actioneaza ca atare este locul unde respectiva persoana care primeste serviciile isi are stabilit sediul activitatii sale economice. Daca serviciile sunt furnizate catre un sediu fix al persoanei impozabile, aflat in alt loc decat cel in care persoana isi are sediul activitatii sale economice, locul de prestare a serviciilor este locul unde se afla respectivul sediu fix al persoanei care primeste serviciile. In absenta unui astfel de loc sau sediu fix, locul de prestare a serviciilor este locul unde persoana impozabila care primeste aceste servicii isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita.

Astfel ca, factura de achizitii servicii pe care neplatitorul de TVA din Romania o va primi va fi fara TVA.

Potrivit art. 307 alin. (2) din CF, taxa este datorata de orice persoana impozabila, inclusiv de catre persoana juridica neimpozabila inregistrata in scopuri de TVA conform art. 316 sau 317, care este beneficiar al serviciilor care au locul prestarii in Romania conform art. 278 alin. (2) si care sunt furnizate de catre o persoana impozabila care nu este stabilita pe teritoriul Romaniei sau nu este considerata a fi stabilita pentru respectivele prestari de servicii pe teritoriul Romaniei conform prevederilor art. 266 alin. (2), chiar daca este inregistrata in Romania conform art. 316 alin. (4) sau (6).

Conform celor mentionate mai sus, societatea din Romania neplatitoare de TVA trebuie sa calculeze TVA 19% aferent serviciilor achizitionate si sa il plateasca catre bugetul de stat. In acest sens se va completa si depune decontul special 301 pe codul societatii (pentru acest tip de tranzactie nu trebuie solicitat cod special de TVA, deci nu se face declaratia pe codul special de TVA).

Serviciile prevazute la art. 278 alin. (2) din Codul fiscal, prestate de prestatori stabiliti in Romania catre beneficiari persoane impozabile care sunt stabiliti in afara UE sau, dupa caz, prestate de prestatori stabiliti in afara UE catre beneficiari persoane impozabile care sunt stabiliti pe teritoriul Romaniei, urmeaza aceleasi reguli ca si serviciile intracomunitare in ceea ce priveste determinarea locului prestarii si celelalte obligatii impuse de prezentul titlu, dar nu implica obligatii referitoare la declararea in declaratia recapitulativă, conform prevederilor art. 325 din Codul fiscal, indiferent daca sunt taxabile sau daca beneficiaza de scutire de taxa, si nici obligatii referitoare la inregistrarea in scopuri de TVA specifice serviciilor intracomunitare prevazute la art. 316 și 317 din Codul fiscal.

Formularul 390 nu trebuie depus pentru acest tip de tranzactie.

Articole similare

Comentariul tau aici