Activitatile de schimb valutar – persoanele eligibile pentru desfasurarea acestor activitati

Activitãţile de schimb valutar pentru persoane fizice pe teritoriul României pot fi efectuate cu îndeplinirea condiţiilor legale aplicabile numai de urmãtoarele categorii de entitãţi:
a) case de schimb valutar, organizate ca persoane juridice conform Legii nr. 31/1990 privind societãţile comerciale, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, având ca principal obiect de activitate activitãţile de schimb valutar pentru persoane fizice cod CAEN 6612 – Activitãţi de intermediere a tranzacţiilor financiare – activitãţi ale birourilor de schimb valutar. Activitãţile secundare nu pot fi altele decât cele incluse în cod CAEN 6619 – Activitãţi auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activitãţi de asigurãri şi coduri de pensii – remiterea de bani.
b) persoane juridice şi alte entitãţi care beneficiazã de prevederi legale exprese şi au stipulate activitãţile de schimb valutar pentru persoane fizice în actele constitutive care le reglementeazã înfiinţareaşifuncţionarea;
c) entitãţi care deţin în administrare structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare turisticã şi au în obiectul de activitate operaţiuni de cumpãrare de valute (cotate şi necotate) sub formã de numerar şi substitute de numerar

Sursa:OMFP 664/2012

Articole similare

Comentariul tau aici