Ai obligatii bugetare principale restante la 31 dec 2018 mai mari de 1 mil. lei ? Ai putea de beneficia de masuri de restructurare

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Un nou proiect legislativ publicat de Ministerul de Finante in 23.08.2019 vizeaza aprobarea procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 în cazul debitorilor care au datorii principale în cuantum mai mare sau egal cu suma de un milion lei .

Prin Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale s-au instituit măsuri de acordare a unor facilități fiscale în funcție de valoarea obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018, astfel:
măsuri de restructurare a obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 pentru debitorii care au datorii mai mari de un milion lei, bazată pe un plan de restructurare, test al creditorului privat prudent, plată eșalonată și supraveghere fiscală pe perioada înlesnirii;
Această măsură prevăzută la capitolul I din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 are ca scop revitalizarea și evitarea deschiderii procedurii de insolvenţă a contribuabililor care au acumulat datorii bugetare în decursul timpului și nu au avut posibilitatea să le achite.

anularea accesoriilor în cazul datoriilor sub un milion lei dacă obligațiile bugetare principale se achită până la 15 decembrie 2019.

Astfel, potrivit art. 37 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 Procedura de aplicare a Capitolului I se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice la propunerea președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală în termen de maximum 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.
Astfel, Agenția Națională de Administrare Fiscală a transmis prin adresa nr. 4122/21.08.2019 propunerea de ordin.
Având în vedere cele mai sus menționate, a fost elaborat prezentul proiect de Ordin privind aprobarea Procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 în cazul debitorilor care au datorii principale în cuantum mai mare sau egal cu suma de un milion lei, care conține următoarele:

Sfera de aplicare:

  • sunt detaliate obligațiile bugetare care pot face obiectul restructurării, precum și obligațiile bugetare care nu pot face obiectul restructurării;
  • sunt explicate categoriile de persoane juridice din drept public și persoanele juridice de drept privat care pot beneficia de măsura de restructurare;
  • sunt enumerate categoriile de instituții publice și unităţi administrativ-teritoriale care nu pot beneficia de măsura restructurării;

Modul de restructurare a obligațiilor bugetare – sunt enumerate măsurile de restructurare în care se precizează ca fiind obligatorie măsura înlesnirii la plata obligațiilor bugetare;

Condiții care trebuie îndeplinite de debitor până la aprobarea restructurării obligațiilor bugetare:

-sunt stabilite modalitățile de depunere a notificării debitorilor în vederea accesării restructurării obligațiilor bugetare ;

-este definit expertul independent;

-este detaliată procedura pe care o efectuează organul fiscal, în cazul în care debitorul optează pentru restructurarea obligațiilor bugetare prin măsura conversiei în acțiuni și prin măsura dării în plată;

Procedura aplicată de organul fiscal competent în vederea eliberării certificatului de atestare fiscală, respectiv:

-eliberarea certificatului de atestare fiscală după depunerea notificării de către contribuabil;

-clarificarea eventualelor neconcordanțe existente în evidența contribuabilului față de cea a organului fiscal;

-conținutul certificatului de atestare fiscală;

Procedura aplicată de organul fiscal competent în vederea soluționării cererii de restructurare a obligațiilor bugetare;


–sunt enumerate deciziile pe care organul fiscal le emite, în vederea soluționării cererii de restructurare; -=–este definit anul de înlesnire ; -sunt detaliate condițiile pentru realizarea conversiei în acțiuni; -este stabilită componența comisiei constituită la nivelul organului fiscal,precum și atribuțiile acesteia în vederea analizării condițiilor prevăzute de lege, în cazul în care planul de restructurare conține măsura dării în plată ; -este reglementată comunicarea deciziei dată de Comisie;

Condiții care trebuie îndeplinite de debitor pe perioada derulării planului de restructurare , respectiv:

-îndeplinirea măsurilor înscrise în planul de restructurare;

–respectarea înlesnirii la plată;

-oferirea de clarificări organului fiscal, etc.

Procedura aplicată de organul fiscal competent pe perioada derulării înlesnirilor la plată a obligațiilor bugetare, respectiv:

-urmărirea respectării înlesnirilor la plată;

-emiterea deciziei de pierdere a înlesnirii în cazul în care se constată nerespectarea condițiilor de menținere a acesteia;

-emiterea deciziilor de menținere a înlesnirii la plată la solicitarea contribuabilului în cazul pierderii acesteia;

Articole similare

Comentariul tau aici