ANAF – Referat de aprobare a modelului si continutului D100 pentru declararea impozitelor si taxelor cu regim de stabilitate prin autoimpunere sau stopaj la sursa

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

ANAF a publicat pe site-ul sau un referat de aprobare a proiectului de ordin al presedintelui ANAF care modifica si completeaza ordinul nr.587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă.

,, Potrivit Legii nr.142/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, începând cu 1 ianuarie 2023, veniturile sub forma câştigurilor din transferul titlurilor de valoare şi din operaţiuni cu instrumente financiare derivate se impun prin reţinere la sursă prin aplicarea unei cote de 1% sau 3% asupra
fiecărui câştig, în funcție de perioada de deținere a titlurilor de valoare/instrumentelor financiare derivate (pe o perioadă mai mare/mai mică de 365 de zile). Impozitul pe venit calculat şi reţinut la sursă se declară şi se virează la bugetul de stat de către entităţile prevăzute la art.96^1 alin.(1) din Codul fiscal, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reţinut. ”

Modificarile vizeaza in principal urmatoarele:

 • modificarea Nomenclatorului obligațiilor de plată la bugetul de stat, anexă la
  formularul 100 “Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat”, prin
  introducerea a două noi obligații la poziția 89 ”Impozit pe veniturile din înstrăinarea
  prin vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan”, poziția 90 “Impozit pe
  veniturile din transferul titlurilor de valoare şi din operaţiuni cu instrumente
  financiare derivate”, precum și abrogarea poziției 80 “Impozit pe venitul suplimentar
  realizat de producătorii de energie electrică” ca urmare a modificării dispozițiilor
  art.15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.27/2022;
 • modificarea și completarea instrucțiunilor de completare a formularului 100,
  conform prevederilor legislative mai sus menționate.

Articole similare

Comentariul tau aici