Atentie 31 martie – ultima zi pentru cererile de esalonare simplificata

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Atentie! Pentru a accesa eșalonarea la plată simplificată, trebuie indeplinite cumulativ, anumite condiții printre care depunerea unei cereri până la data de 31 martie 2021 inclusiv, sub sancțiunea decăderii.

La cerere, se poate anexa graficul de eşalonare cuprinzând cuantumul propus al ratelor de eşalonare.

Celelalte conditii care trebuie indeplinite sunt:

  • să nu fie înregistrate obligații fiscale restante la data declarării stării de urgență, nestinse la data eliberării certificatului de atestare fiscală. În cazul în care, la data stării de urgenţă se inregistreaza astfel de obligaţii fiscale restante, acestea trebuie stinse până la data eliberării certificatului de atestare fiscală;
  • să nu se afle în procedura falimentului;
  • să nu se afle în dizolvare;
  • să fie depuse toate declarațiile fiscale până la data eliberării certificatului de atestare fiscală;
  • să nu se fi stabilit răspunderea potrivit legislației privind insolvența și/sau răspunderea solidară, potrivit prevederilor art. 25 și 26 din Codul de procedură fiscală. Prin excepție, dacă actele prin care s-a stabilit răspunderea sunt definitive în sistemul căilor administrative și judiciare de atac, iar suma pentru care a fost atrasă răspunderea a fost achitată, condiția se consideră îndeplinită.

Articole similare

Comentariul tau aici