Audit statutar vs audit financiar

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Adesea termenii audit statutar si audit financiar se confunda in practica.

Insa exista anumite diferente intre ce reprezinta fiecare, pe care le prezentam mai jos :

Audit statutar

Audit statutar înseamnă un audit al situaţiilor financiare anuale individuale sau al situaţiilor financiare anuale consolidate efectuat în conformitate cu standardele internaţionale de audit, în sensul art. 32, în măsura în care:

a) este obligatoriu în temeiul dreptului Uniunii Europene sau al dreptului intern;

b) este efectuat în mod voluntar la entităţile mici, iar situaţiile financiare auditate sunt publicate, împreună cu raportul de audit statutar, potrivit legii.

Audit financiar

Auditul financiar cuprinde auditul statutar precum şi activitatea efectuată în vederea exprimării unei opinii asupra situaţiilor financiare sau a unor componente ale acestora, dar şi exercitarea altor misiuni de asigurare şi servicii profesionale potrivit standardelor internaţionale de audit şi altor reglementări în domeniu.

Baza legala: Legea 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative

Articole similare

Comentariul tau aici