A inceput sezonul de audit: cum ne pregatim? discutie live cu Georgian Creanga, la Pastila de contabilitate

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Joi, 21 octombrie 2021 am discutat live, la Pastila de contabilitate despre cum ne pregatim de audit. Invitatul nostru a fost Creanga Georgian, expert contabil, consultant fiscal, cu experienta in audit. Am discutat despre: Termenii de audit financiar si audit statutar se confunda adesea in practica.  Ce reprezinta fiecare dintre acestia? Cine…

Mai mult

Audit statutar vs audit financiar

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Adesea termenii audit statutar si audit financiar se confunda in practica. Insa exista anumite diferente intre ce reprezinta fiecare, pe care le prezentam mai jos : Audit statutar Audit statutar înseamnă un audit al situaţiilor financiare anuale individuale sau al situaţiilor financiare anuale consolidate efectuat în conformitate cu standardele internaţionale de audit,…

Mai mult

Cateva aspecte referitoare la audit

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! 1.Audit statutar inseamna un audit al situatiilor financiare anuale individuale sau al situatiilor financiare anuale consolidate efectuat in conformitate cu standardele internationale de audit. 2.Auditul financiar cuprinde auditul statutar (pct.1), precum si activitatea efectuata in vederea exprimarii unei opinii asupra situatiilor financiare sau a unor componente ale acestora, dar si exercitarea altor…

Mai mult

Normele privind acordarea vizei anuale pentru exercitarea activitatii de audit financiar din 30.05.2019

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! In MOF nr. 520/26.06.2019 a fost publicat Ordinul nr. 383/2019 pentru aprobarea Normelor privind acordarea vizei anuale pentru exercitarea activității de audit financiar . Prevederi: Art. 1 (1) Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar, denumită în continuare ASPAAS, este autoritatea competentă în domeniul supravegherii în interes public a…

Mai mult

Auditul financiar, auditul intern si cenzorii

Numarul de cenzori Conform Legii societatilor comerciale, societatea pe actiuni va avea 3 cenzori si un supleant, daca prin actul constitutiv nu se prevede un numar mai mare. In toate cazurile, numarul cenzorilor trebuie sa fie impar. Cenzorii sunt alesi de adunarea generala a actionarilor. Durata mandatului lor este de 3 ani si pot fi realesi. Cenzorii trebuie sa isi…

Mai mult

Elemente specifice auditarii situatiilor financiare anuale – auditul legal (statutar)

Baza legala : OUG 75/1999; OUG nr. 90/2008; OMFP nr.3055/2009 cu modificari ulterioare Auditul financiar este definit, conform art.2, alin(1) din OUG 75/1999, ca fiind activitatea efectuata de auditorii financiari in vederea examinarii unei opinii asupra situatiilor financiare sau a unor componente ale acestora, exercitarea altor misiuni de asigurare si servicii profesionale potrivit standardelor internationale de audit si altor reglementari…

Mai mult