Audit statutar vs audit financiar

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Adesea termenii audit statutar si audit financiar se confunda in practica. Insa exista anumite diferente intre ce reprezinta fiecare, pe care le prezentam mai jos : Audit statutar Audit statutar înseamnă un audit al situaţiilor financiare anuale individuale sau al situaţiilor financiare anuale consolidate efectuat în conformitate cu standardele internaţionale de audit,…

Mai mult

Cateva aspecte referitoare la audit

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! 1.Audit statutar inseamna un audit al situatiilor financiare anuale individuale sau al situatiilor financiare anuale consolidate efectuat in conformitate cu standardele internationale de audit. 2.Auditul financiar cuprinde auditul statutar (pct.1), precum si activitatea efectuata in vederea exprimarii unei opinii asupra situatiilor financiare sau a unor componente ale acestora, dar si exercitarea altor…

Mai mult

Limitarea raspunderii civile a auditorilor- noutati legislative

Decizia nr. 45/2013 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind limitarea răspunderii civile a auditorilor statutari şi a firmelor de audit, aprobat prin Decizia Consiliului superior al Consiliului pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 17/2010 a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 734 din 28.11.2013. Regulamentul privind limitarea răspunderii civile a auditorilor statutari şi a firmelor de audit,…

Mai mult

Elemente specifice auditarii situatiilor financiare anuale – auditul legal (statutar)

Baza legala : OUG 75/1999; OUG nr. 90/2008; OMFP nr.3055/2009 cu modificari ulterioare Auditul financiar este definit, conform art.2, alin(1) din OUG 75/1999, ca fiind activitatea efectuata de auditorii financiari in vederea examinarii unei opinii asupra situatiilor financiare sau a unor componente ale acestora, exercitarea altor misiuni de asigurare si servicii profesionale potrivit standardelor internationale de audit si altor reglementari…

Mai mult

Auditul statutar si organizarea activitatii de expertiza contabila – proiect legislativ

Pe site-ul Ministerului de Finante a fost publicat un Proiect Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi a Ordonanţei Guvernului nr.65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi – publicat în data de 09.08.2012. • Firmele de audit stabilite…

Mai mult