Beneficii salariale si extrasalariale 2024

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Incepand cu anul 2024 se modifica mai multe aspecte legate de beneficii salariale si extrasalariale, astfel ca lista cu prevederile actualizate este urmatoarea:

1.Tichete de masa

Valoarea maximala incepand cu anul 2024 este de 40 de lei. Tichetele sunt supuse si CASS (10%) incepand cu anul 2024. Practic cele 2 taxe datorate pentru tichete sunt impozit 10% si CASS 10%.

2.Beneficii: Tichete cadou, vouchere de vacanta, tichete de cresa, tichete culturale

Incepand cu anul 2024 se aplica CASS la bilete de valoare sub forma tichetelor cadou acordate potrivit legii, cu excepția destinațiilor și limitelor prevăzute mai jos, voucherelor de vacanță, tichetelor de creșă și tichetelor culturale, acordate potrivit legii.

Tichete culturale: limita 2024: 210 lei/luna, maxim 420 lei/eveniment

Tichete de cresa: plafon 620 de lei.

Exceptiile la care se refera acest articol sunt cadourile in bani si in natura, inclusiv tichetele cadou oferite de angajatori cu fiecare ocazie dintre cele de mai jos, care nu depășește 300 lei:

  • cadouri oferite angajaților, precum și cele oferite pentru copiii minori ai acestora, cu ocazia Paștelui, Crăciunului și a sărbătorilor similare ale altor culte religioase;
  • acordate angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie;
  • cadouri oferite angajaților în beneficiul copiilor minori ai acestora cu ocazia zilei de 1 iunie.

Asadar, pentru aceste cadouri si tichete cadou de pana la 300 lei nu se datoreaza taxe. Suma care depaseste 300 lei/persoana/ocazie se supune impozitului si contributiilor sociale obligatorii.

*pt. angajator: se includ in cheltuieli sociale(deductibile limitat 5% din cheltuielile cu salariile)

3.Beneficii: Masina pe firma

Masina pe firma poate fi utilizata exclusiv in scopul derularii activitatii firmei sau in regim mixt. Indiferent ca ne aflam in cazul unei microintreprinderi sau al unui platitor de impozit pe profit si indiferent ca masina este utilizata in scop personal sau in scopul activitatii firmei regulile sunt aceleasi. Decontarea cheltuielilor cu mașina de serviciu nu este considerata avantaj în natură. Pentru cheltuielile rezultate din utilizarea masinii de firma si in interes personal nu se reține prin urmare impozit și nici contribuții sociale obligatorii.

In schimb, din punct de vedere al angajatorului, cheltuielile cu masina si TVA- sunt deductibile fie intergral 100 % (utilizare exclusiva in scopul activitatii firmei) fie partial 50% (utilizare partiala).

4.Decontarea transportului la si de la locul de munca

Codul fiscal prevede ca următoarele venituri nu sunt impozabile, în înțelesul impozitului pe venit și nici nu se supun contribuțiilor sociale: “… contravaloarea transportului la și de la locul de muncă al salariatului, contravaloarea serviciilor turistice și/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, pentru salariații proprii și membrii de familie ai acestora, acordate de angajator pentru salariații proprii sau alte persoane, astfel cum este prevăzut în contractul de muncă sau în regulamentul intern” (art. 76 alin.(4) lit a) si art. 142 lit.b))

Trebuie ținut cont de faptul că acest beneficiu trebuie prevăzut în contractul de muncă sau regulamentul intern.

*pt. angajator: se includ in cheltuieli sociale(deductibile limitat 5% din cheltuielile cu salariile)

5.Beneficii plafonate la 33% din salariul de baza

Exista o lista de beneficii care au atat limite individuale cat si o limita globala.

Limita globala : urmatoarele 9 beneficii insumate au o limita în limita plafonului lunar de cel mult 33% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat sau din solda lunară/salariul lunar. Ordinea în care aceste venituri se includ în plafonul lunar de cel mult 33% din salariul de bază se stabileşte de angajator.

Cele 9 beneficii si limitele individuale sunt:

BeneficiiLimita individuala
1.Prestaţiile suplimentare primite de salariaţi în baza clauzei de mobilitate potrivit legii, altele decât prestațiile suplimentare primite de lucrătorii mobili prevăzuți în HG nr. 38/2008 privind organizarea timpului de muncă al persoanelor care efectuează activități mobile de transport rutier.2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizaţia de delegare/detaşare, prin HG pentru personalul autorităţilor şi instituţiilor publice;
2.contravaloarea hranei (preparată în unităţi proprii sau achiziţionată de la unităţi specializate) acordate de către angajator pentru angajaţii proprii, persoane fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, în alte situaţii decât cea în cazul în care potrivit legislației în materie este interzisă introducerea alimentelor în incinta unității.
-se prevede în contractul de muncă sau în regulamentul intern.
-la stabilirea plafonului lunar neimpozabil nu se iau în calcul numărul de zile de telemuncă sau muncă la domiciliu sau concediul de odihnă/medical/delegare.
-prevederile nu sunt aplicabile angajaţilor care beneficiază de tichete de masă.
valoare maxima de un tichet de masă/persoană/zi – 40 lei/2024
3.cazarea şi contravaloarea chiriei pentru spaţiile de cazare/de locuit puse de către angajatori la dispoziţia angajaţilor proprii, persoane fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, astfel cum este prevăzut în contractul de muncă sau în regulamentul intern:Plafon neimpozabil de 20% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată/lună/persoană, în următoarele condiţii:
(i) angajatul, soţul/soţia acestuia nu deţin o locuinţă în proprietate personală sau în folosinţă în localitatea în care îşi desfăşoară activitatea;
(ii) spaţiul de cazare/de locuit se află în unităţile proprii, inclusiv de tip hotelier sau într-un imobil închiriat în acest scop de la o terţă persoană, de către angajator;
(iii) contractul de închiriere dintre angajator şi terţă persoană este încheiat în condiţiile legii;
(iv) plafonul neimpozabil se acordă unuia dintre soţi, în cazul în care ambii soţi desfăşoară activitate în aceeaşi localitate, la acelaşi angajator sau la angajatori diferiţi, pe baza declaraţiei pe propria răspundere a acestuia.
La determinarea plafonului de 20% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se ia în calcul valoarea cea mai mică a salariului minim brut pe ţară, în vigoare în luna pentru care se acordă avantajele.
4.contravaloarea serviciilor turistice şi/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, pentru angajaţii proprii şi membrii de familie ai acestora, acordate de angajator, astfel cum este prevăzut în contractul individual de muncă, regulamentul intern, sau primite în baza unor legi speciale şi/sau finanţate din buget.

*pt. angajator: se includ in cheltuieli sociale(deductibile limitat 5% din cheltuielile cu salariile)
Plafon anual/angajat: un castig salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul în care au fost acordate (7.567 lei/2024)
Nu sunt aplicabile angajaţilor care beneficiază de vouchere de vacanţă.
5.contribuţiile la un fond de pensii facultative şi cele reprezentând contribuţii la scheme de pensii facultative suportate de angajator pentru angajaţii proprii400 euro anual pentru fiecare persoană
6.primele de asigurare voluntară de sănătate, precum şi serviciile medicale furnizate sub formă de abonament, suportate de angajator pentru angajaţii proprii400 euro anual pentru fiecare persoană
7.Contravaloarea abonamentelor suportate de angajator pentru angajaţii propriI oferite de furnizori ale căror activităţi sunt încadrate la codurile CAEN 9311, 9312 sau 9313, care acţionează în nume propriu în cazul abonamentelor care includ dreptul de a utiliza facilităţile sportive, în vederea practicării sportului şi educaţiei fizice cu scop de întreţinere, profilactic sau terapeutic, ori în calitate de intermediari pentru serviciile medicale, în cazul în care abonamentele respective includ şi servicii medicale100 euro anual pentru fiecare persoană
8.Sumele suportate de către angajator pentru plasarea copiilor angajaţilor proprii în unităţi de educaţie timpurie.
*pt. angajator: se includ in cheltuieli sociale(deductibile limitat 5% din cheltuielile cu salariile)
maxim 1.500 lei/lună pentru fiecare copil.
9.Diferenţa favorabilă dintre dobânda preferenţială stabilită prin negociere şi dobânda practicată pe piaţă, pentru credite şi depozite

6.Beneficii :diurna pentru angajati

Angajatii care pleaca in deplasare/delegatie pot beneficia de diurna pentru fiecare astfel de zi, in urmatoarele limite:

a) un plafon maxim deductibil al diurnei/zi:

  • pentru diurna interna- suma maxim deductibila este de 57.5 lei/zi.
  • pentru diurna externa : suma maxim deductibila este 2.5 ori nivelul pentru institutii publice. Diurna externa maxim deductibila este stabilita pentru fiecare tara in parte. Tabelul cu sumele pentru fiecare tara il poti gasi AICI.

b) un plafon maxim pe luna, de 3 salarii de bază corespunzătoare locului de muncă ocupat -pentru salariati iar pentru administratori –3 remunerații prevăzute în raportul juridic. Se aplica atat pentru diurnele externe cat si interne

Formula calcul plafon: Salariul brut * 3 * nr de zile pentru care se cuvine diurna /nr. zile lucratoare din luna.

7.Participarea salariaților la profit

Participarea salariatilor la profit nu este un beneficiu foarte apetisant nici pentru angajati si nici pentru angajatori, deoarece este considerat venit asimilat salariilor, iar asupra acestor sume se aplică regulile de impunere proprii veniturilor din salarii. (Cod fiscal, art.76 alin.(2) lit.e)).

8.Cursurile de pregatire profesionala

Pregatirea profesionala a angajatilor nu este supusa nici unei limitari din punct de vedere fiscal. Mai precis, nu este supusa nici impozitului pe venit si nici contributiilor sociale, cheltuielila efectuate de angajatori/plătitori pentru pregătirea profesională și perfecționarea angajaților, administratorilor stabiliți potrivit actului constitutiv, contractului de administrare/mandat și directorilor care își desfășoară activitatea în baza contractului de mandat potrivit legii, astfel cum este prevăzut în raporturile juridice respective, pregătire legată de activitatea desfășurată de persoanele respective pentru angajator/plătitor (art. 76 alin.(4) lit.p) si art. 142 lit.n) din Codul fiscal).

9.Ajutoare pentru cazuri exceptionale

Nu se supun impozitului si contributiilor sociale : ajutoarele de înmormântare, ajutoarele pentru bolile grave și incurabile, ajutoarele pentru naștere, ajutoarele pentru proteze, ajutoarele pentru pierderi produse în gospodăriile proprii.

Pentru angajator se includ in categoria cheltuielilor sociale, deductibile limitat la procentul de 5% din cheltuielile cu salariile.

Citeste si: Noutati fiscale 2024

Comanda acum: SALARIZARE – PAS CU PAS

Articole similare

Comentariul tau aici