Bine de stiut- amenzi pentru contraventii privind actele de stare civila

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Baza legala : Legea nr. 119 din 16 octombrie 1996 (republicată) cu privire la actele de stare civilă.

Constituie contravenții la regimul actelor de stare civilă următoarele fapte, dacă nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, sunt considerate infracțiuni si se sanctioneaza cu amenda, asa cum se arata mai jos :

ContraventiaAmenda
deținerea fără drept a certificatului de stare civilă aparținând altei persoanede la 50 la 150 lei
nedeclararea nașterii sau decesului în condițiile și în termenele prevăzute de legede la 50 la 150 lei
omiterea declarării, în fața ofițerului de stare civilă, a unor date referitoare la starea civilă a persoanelor sau declararea lor în mod inexactde la 100 la 200 lei
neeliberarea de către personalul medico-sanitar competent, în termenele legale de declarare a nașterii și a decesului, a certificatelor medicale constatatoare ale acestor faptede la 100 la 200 lei
pierderea sau deteriorarea certificatelor de stare civilăde la 100 la 200 lei
oficierea de către deservenții cultelor a serviciului religios în cazul căsătoriilor fără a li se fi prezentat certificatul de căsătoriede la 100 la 200 lei
înregistrarea unui act de stare civilă cu încălcarea competenței teritoriale prevăzute de prezenta legede la 100 la 200 lei
efectuarea de răzuiri, ștersături în cuprinsul actelor de stare civilăde la 100 la 200 lei
nerespectarea termenului prevăzut de lege privind sesizarea poliției despre găsirea unui copil;de la 100 la 200 lei

Articole similare

Comentariul tau aici