Care sunt principalele destinatii de repartizare a profitului net?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

La sfarsit de an profitul net se repartizeaza pe urmatoarele destinatii:

  • destinatiile prevazute expres de catre legislatie: rezerve legale;
  • destinatiile prevazute potrivit actului constitutiv: rezerve statutare;
  • destinatiile hotarate de AGA: dividende, capital social , alte rezerve;

Alte destinatii-  acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti.

Rezerva legala se calculeaza in limita unei cote de 5% aplicata asupra profitului contabil, inainte de determinarea impozitului pe profit.

Potrivit Codului Fiscal, rezerva legala este deductibilă în limita unei cote de 5% aplicate asupra profitului contabil, la care se adaugă cheltuielile cu impozitul pe profit, până ce aceasta va atinge a cincea parte din capitalul social subscris și vărsat sau din patrimoniu, după caz.

Rezervele statutare sau contractuale se constituie anual din profitul net al entitatii, potrivit prevederilor din actul constitutiv.

Alte rezerve se constituie in functie de hotararea AGA, tot din profitul net, daca se preconizeaza ca firma pe viitor va avea probleme de natura financiara.

Articole similare

Comentariul tau aici