Cele 3 destinatii pentru repartizarea profitului

La sfarsit de an profitul net se repartizeaza pe urmatoarele destinatii: Destinatiile prevazute expres de catre legislatie: rezerve legale; Destinatiile prevazute potrivit actului constitutiv: rezerve statutare; Destinatiile hotarate de AGA: dividende, capital social , alte rezerve; Ce alte destinatii mai sunt? Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti, plata obligatiilor catre bugetul...

Cateva exemple de monografii contabile legate de rezerve

1.       Constituirea rezervei legale la sfarsit de an din profitul exercitiului curent : 129 Repartizarea profitului =  1061 Rezerve legale 2.       Constituirea rezervelor statutare si a altor rezerve din profitul reportat : 1171 Rezultat reportat  =  1063 Rezerve statutare 1171 Rezultat reportat  = 1068 Alte rezerve 3.       Utilizarea altor rezerve pentru a creste capitalul...

Care sunt principalele destinatii de repartizare a profitului  net?

La sfarsit de an profitul net se repartizeaza pe urmatoarele destinatii: Destinatiile prevazute expres de catre legislatie: rezerve legale; Destinatiile prevazute potrivit actului constitutiv: rezerve statutare; Destinatiile hotarate de AGA: dividende, capital social , alte rezerve; Ce alte destinatii mai sunt? Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti, plata obligatiilor catre bugetul...

CAPITAL SI REZERVE

Conform ordinului 3055/2009, capitalul si rezervele (capitaluri proprii) reprezinta dreptul actionarilor asupra activelor unei entitati, dupa deducerea tuturor datoriilor. Capitalurile proprii cuprind: • aporturile de capital; • primele de capital; • rezervele; • rezultatul reportat; • rezultatul exercitiului financiar. La elaborarea situatiilor financiare, entitatile adopta conceptul financiar...

Contul 106 Rezerve

Noul Ordin 3055 din 29 octombrie 2009 care intra in vigoare din 01.01.2010 aduce urmatoarele precizari privind contul 106 Rezerve. Contul tine evidenta rezervelor constituite de entitate. Exista urmatoarele categorii de rezerve: • rezerve legale; • rezerve statutare sau contractuale; • rezerve de valoare justa; • reserve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare; • rezerve...

Deductibilitatea provizioanelor si rezervelor

Conform codului fiscal, contribuabilul are dreptul la deducerea rezervelor si provizioanelor astfel: a) rezerva legala este deductibila în limita unei cote de 5% aplicata asupra profitului contabil, inainte de determinarea impozitului pe profit, din care se scad veniturile neimpozabile şi se adaugă cheltuielile aferente acestor venituri neimpozabile, pana ce aceasta va atinge a cincea parte din...