Castigul salarial mediu brut 2023, ajutorul de deces 2023

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Ministerul de Finante a publicat in 06.12.2022 proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2023.

Câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2023 este de 6.789 lei.
Cuantumul ajutorului de deces se stabileşte, în condiţiile legii, în cazul:
a) asiguratului sau pensionarului, la 6.789 lei;
b) unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, la 3.395 le

Castigul salarial mediu brut se foloseste pentru stabilirea sumelor maxime neimpozabile care se pot acorda pentru a acoperi contravaloarea serviciilor turistice şi/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, pentru salariaţii proprii şi membrii de familie ai acestora, acordate de angajator, astfel cum este prevăzut în contractul de muncă. Acestea sunt neimpozabile si nici nu sunt supuse contributiilor sociale, în măsura în care valoarea totală a acestora nu depăşeşte într-un an fiscal nivelul unui câştig salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul în care au fost acordate.

La art.76 din Codul fiscal se arata : Contravaloarea serviciilor turistice şi/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, pentru angajaţii proprii şi membrii de familie ai acestora, acordate de angajator, astfel cum este prevăzut în contractul de muncă, regulamentul intern, sau primite în baza unor legi speciale şi/sau finanţate din buget, este neimpozabilă, în măsura în care valoarea totală a acestora nu depăşeşte într-un an fiscal, pentru fiecare angajat, nivelul unui câştig salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul în care au fost acordate.

Pentru anul 2023, acest tip de beneficii cumulat cu alte tipuri de beneficii nu poate depasi cel mult 33% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat.

 Pentru anul 2022, castigul salarial mediu brut a fost de 6.095 lei.

Articole similare

Comentariul tau aici