Cat timp se pot lasa sume in contul 473 ?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Prin intermediul contului 473 “Decontari din operatiuni in curs de clarificare” se pot inregistra provizoriu tranzactiile pentru care societatea nu dispune de documente justificative. Aceste sume nu pot ramane pentru totdeauna in acest cont, ci trebuie clarificata provenienta lor.

Potrivit art. 352 din OMFP 1802/2014:

“(1) Operațiunile care nu pot fi înregistrate direct în conturile corespunzătoare, pentru care sunt necesare clarificări ulterioare, se înregistrează, provizoriu, în contul 473 “Decontări din operațiuni în curs de clarificare”. Sumele înregistrate în acest cont trebuie clarificate de către entitate într‐un termen de cel mult trei luni de la data constatării.    

(2) Entitățile care înregistrează sold la contul 473 “Decontări din operațiuni în curs de clarificare” la sfârşitul exercițiului financiar prezintă în notele explicative informații privind natura operațiunilor în curs de clarificare.”

Astfe ca, sumele din contul 473 “Decontari din operatiuni in curs de clarificare” trebuie clarificate intr-un termen de cel mult 3 luni de la data constatarii acestora.

Autor articol: Diana Lodoaba, economist, profil Linkedin -click aici-

Articole similare

Comentariul tau aici