Manual de politici contabile

Potrivit prevederilor O 1802/2014, entităţile trebuie să dezvolte politici contabile proprii care se aprobă de administratori, potrivit legii. În cazul entităţilor care nu au administratori, politicile contabile se aprobă de persoanele care au obligaţia gestionării entităţii respective.  Politicile contabile trebuie să fie adaptate specificului activităţii societăţii comerciale.  În toate cazurile, se va avea în vedere aprobarea politicilor contabile de către…

Mai mult

Fluxuri de numerar relevante pentru o afacere

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Fluxurile de numerar relevante sunt utilizate atunci cand se doreste evaluarea unor proiecte de investitii in viitor. O definitie a fluxurilor de numerar relevante pentru o afacere face referire la doua aspecte : – sa fie generate in viitor (fluxurile de numerar care au fost generate in trecut (costuri “scufundate” )…

Mai mult

Analiza rezultatului din exploatare

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Analiza rezultatului din exploatare este prezentata in notele explicative la situatiile financiare. Iata un model :  1.Cifra de afaceri 2.Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate ( 3+4+5) 3.Cheltuielile activităţii de bază 4.Cheltuielile activităţilor auxiliare 5.Cheltuielile indirecte de producţie 6.Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2) 7.Cheltuieli de desfacere; 8.Cheltuieli…

Mai mult

Greseli care pot aparea la inventarierea stocurilor

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Din pacate, la inventarierea stocurilor pot aparea foarte multe erori care au consecinte importante asupra situatiilor financiare. Erorile la inventarierea stocurilor au consecinte atat asupra contului de profit si pierdere cat si asupra bilantului. Cateva dintre astfel de erori pot fi : • cea mai uzuala este incorecta numarare a produselor…

Mai mult

Ordinul nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr. 1020 din 19.12.2016, a fost publicat Ordinul nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară. “Art. 1. – (1) Se aprobă Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară prevăzute în anexa nr. 1*), care face parte integrantă din…

Mai mult

Ce este reprezentarea fidela a patrimoniului ?

Acest concept de reprezentare fidela a patrimoniului se refera la situatiile finaciare. Astfel, acestea trebuie sa reflecte in mod corect starea entitatii care raporteaza la data intocmirii situatiilor. De exemplu , daca o companie raporteaza in situatiile financiare stocuri in valoare de 33.000 lei, atunci acestea trebuie sa existe in realitate, la data raportarii. Situatiile financiare care asigura o reprezentare…

Mai mult

Datorii contingente vs provizioane

Definitii O datorie contingentă este: a) o obligaţie potenţială, apărută ca urmare a unor evenimente trecute, anterior datei bilanţului şi a cărei existenţă va fi confirmată numai de apariţia sau neapariţia unuia sau mai multor evenimente viitoare incerte, care nu pot fi în totalitate sub controlul entităţii; sau b) o obligaţie curentă apărută ca urmare a unor evenimente trecute, anterior…

Mai mult

Formularul 230 pentru anul 2014 pentru directionarea a 2 la suta din impozitul pe venit

Baza legala :Ordinul nr. 4018/2014 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost publicat in M.Of. din 29.12.2014. Prevederi: Se actualizeaza formularul 230 «Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din…

Mai mult

Cat platesti ca sa fii consultant fiscal in 2015?

Baza legala : Hotărârea nr. 9/2014 privind aprobarea cotizaţiilor, a termenelor de plată şi a obligaţiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanţilor Fiscali în anul 2015 publicata in M.of. din 07.01.2015. Prevederi : Pentru anul 2015 se stabilesc următoarele cotizaţii fixe: A. În cazul persoanelor fizice şi persoanelor juridice care sunt membri ai Camerei Consultanţilor Fiscali la data prezentei hotărâri: –…

Mai mult

Instructiuni de completare a formularului 101 Declaratie privind impozitul pe profit 2014

In M.Of. nr.2/05.01.2015 a fost publicat Ordinul nr. 4024/2014 pentru modificarea şi completarea OPANAF nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă. Mentionam ca formularul actualizat al declaratiei 101 nu a fost publicat pana la 05.01.2015 in sectiunea Declaratii electronice. Instructiuni I. Depunerea declaraţiei…

Mai mult

Examen consultanti fiscali – 15 noiembrie 2014

Examenul de consultant sesiunea noiembrie 2014 Examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, sesiunea noiembrie 2014, se va desfăşura în ziua de sâmbătă 15 noiembrie 2014, începând cu ora 10:00, la Universitatea Politehnica din Bucureşti,  str. Splaiul Independenţei nr. 313, sector 6 (în clădirea: Rectorat). Accesul candidaţilor în săli, în ziua examenului,  se face între…

Mai mult

Norma nr 21 privind auditul financiar la entiti autorizate reglementate si supravegheate de ASF

Norma nr. 21/2014 privind activitatea de audit financiar la entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de către ASF a fost publicata in M.Of. nr.802/04.11.2014.   Prevederi :   Entităţile care intră sub incidenţa prevederilor normei sunt: ·         societăţi de servicii de investiţii financiare; ·         societăţi de administrare a investiţiilor; ·         organisme de plasament colectiv; ·         traderi; ·         consultanţi de investiţii; ·        …

Mai mult

Alegerea Consiliului CAFR

Hotărârea nr. 2/2014 cu privire la alegerea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România, a Comisiei de auditori statutari şi a Comisiei de disciplină a fost publicata in M.Of. nr.733 din 07.10.2014. Conferinţa ordinară anuală a Camerei Auditorilor Financiari din România, întrunită în şedinţa din data de 27 septembrie 2014 a hotarat : În urma votului valabil exprimat de către auditorii…

Mai mult

Noutati in domeniul IFRS si alte stiri globale

Versiunea finala mult asteptata a IFRS 9 Instrumente financiare va intra in vigoare incepand cu 1 ianuarie 2018. Potrivit comunicatelor IASB, aceasta noua versiune aduce ca noutate un model logic de clasificare si evaluare( condus de cash-flow si de modelul de business), un model singular, cu caracter prospectiv de masurare a pierderilor de valoare si o abordare substantial revizuita pentru…

Mai mult

Ce este o entitate afiliata ?

Potrivit prevederilor art. 7 pct. 21 din Codul fiscal, o persoană juridică este afiliată cu altă persoană juridică dacă cel puţin: •prima persoană juridică deţine, în mod direct sau indirect, inclusiv deţinerile persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la cealaltă persoană juridică ori dacă controlează persoana juridică; •a doua persoană juridică deţine,…

Mai mult

Ce entitati au obligativitatea intocmirii situatiilor financiare in conformitate cu IFRS?

Potrivit legislatiei in vigoare din Romania, anumite entitati sunt obligate sa intocmeasca situatiile financiare in conformitate cu IFRS. Aceste entitati sunt: Instituțiile de credit începând cu anul 2006 Instituțiile “de interes public” au voie (au opțiunea)să întocmească și un set de situații financiare începând cu anul 2007 în conformitate cu IFRS. Instituțiile de interes public sunt: Societățile de asigurare și reasigurare…

Mai mult

Ce sunt activele contingente?

  Potrivit IAS 37,  activul contingent  este definit ca fiind acel activ  potenţial care apare ca urmare a unor evenimente anterioare şi a cărei existenţă va fi confirmată numai prin apariţia sau neapariţia unuia sau mai multor evenimente viitoare nesigure, care nu pot fi în totalitate sub controlul întreprinderii. Un exemplu de activ contingent  îl reprezinta o creanţă ce constituie obiectul unui proces în care este implicată întreprinderea…

Mai mult

Clasificarea auditorilor statutari – in functie de credibilitate

Procedura privind clasificarea auditorilor statutari şi firmelor de audit în funcţie de riscul de afectare a credibilităţii raportărilor financiare fost publicata in M.Of. 579 din 04.08.2014. Obiectul acestei proceduri îl constituie clasificarea auditorilor statutari şi firmelor de audit în funcţie de riscul de afectare a credibilităţii raportărilor financiare, în vederea planificării inspecţiilor privind revizuirea calităţii activităţii de audit statutar. Clasificarea…

Mai mult