Monografie contabila contul 456

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Toate activitatile care implica actionarii sau asociatii societatii privind capitalul trebuie inregistrate in contabilitate intr-un cont dedicat, in contul 456 “Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul”. Contul 456 „Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul” este un cont bifunctional cu ajutorul caruia se tine evidenta decontarilor cu actionarii/asociatii privind capitalul. Soldul debitor al contului reprezinta aportul…

Mai mult

10 lucruri bine de stiut despre raportarile semestriale pe 2021

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! 1.Ordinul care reglementeaza raportarile contabile semestriale pe 2021 este O nr. 763 din 5 iulie 2021. 2.Esti obligat sa depui raportari contabile semestriale daca în exercițiul financiar precedent ai înregistrat o cifră de afaceri netă mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro la cursul de schimb valutar comunicat de BNR,…

Mai mult

Monografie contabila – repartizarea dividendelor trimestriale

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Presupunem ca o societate doreste sa repartizeze dividende trimestrale in suma de 100.000 lei. La finalul anului se constata ca a repartizat mai mult cu 10.000 lei la dividende si procedeaza la regularizare. Notele contabile pe care le va avea de facut sunt: A. In cursul anului: Evidentierea repartizarii de dividende in…

Mai mult

MONOGRAFIE CONTABILA – Stocuri de materii prime si materiale

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT Ce sunt stocurile ? Din punct de vedere contabil, stocurile sunt active circulante: a) deţinute pentru a fi vândute pe parcursul desfăşurării normale a activităţii b) în curs de producţie în vederea vânzării in procesul desfăşurării normale a activităţii; c) sub formă de materii prime, materiale şi alte consumabile care urmează să…

Mai mult

Contul 455 vs 456 – cand se utilizeaza?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT Cont 455 456 Denumire Sume datorate acționarilor/asociaților Decontări cu acționarii/asociații privind capitalul Ce evidenta tine? Se ține evidența sumelor lăsate temporar la dispoziția entității de către acționari/asociați. Se ține evidența decontărilor cu acționarii/asociații privind capitalul. A/P/bif Cont de pasiv Cont bifunctional Inregistrari in debitul contului –sumele restituite acționarilor/asociaților (512, 531);-diferențe favorabile de…

Mai mult

Monografie contabila concediu medical

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT Fiindca in ultima perioada tot mai multe concedii medicale s-au inregistrat, ne-am gandit sa abordam putin acest subiect si sa punctam cateva aspecte importante precum si notele contabila pe care contabilul trebuie le inregistreze. Asiguratii in sistemul de asigurari sociale de sanatate au dreptul pe perioada in care au domiciliul sau resedinta…

Mai mult

Ultimele modificari aduse legii contabilitatii si O 1802/2014

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT In contextul tuturor schimbarilor legislative recente este bine sa analizam si ultimele modificari aduse legii contabilitatii si O 1802/2014. O 1802/2014 a avut doua modificari in anul 2021: in ianuarie 2021, prin O 58/2021 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor…

Mai mult

Criteriile prin care delimitam leasingul financiar de leasingul operational

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Leasingul financiar este operațiunea de leasing care transferă cea mai mare parte din riscurile și avantajele aferente dreptului de proprietate asupra activului. Un contract de leasing este considerat ca fiind leasing financiar dacă îndeplinește cel puțin una dintre următoarele condiții:a) leasingul transferă locatarului titlul de proprietate asupra bunului până la sfârșitul duratei…

Mai mult

Peste 10.000 de firme nu au depus bilant in Maramures- consecinte- info AJFP MM

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Potrivit unui comunicat al AJFP Manaramures, in acest judet exista peste 10.000 de societati care nu au depus bilant pe anul 2020. Administratia Judeteana a Finantelor Publice Maramures invita toti contribuabilii din judet care au obligatia depunerii, dar care inca nu si-au depus situatiile financiare anuale la 31.12.2020, conform listei publicate pe…

Mai mult

Monografia contabila a coeficientul K in comertul cu amanuntul

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Coeficientului de repartizare K este un raport intre adaosul comercial si valoarea stocului de marfuri, aratand care este ponderea adaosului comercial in valoarea marfurilor. Coeficientul se aplica asupra veniturilor obtinute din vanzarea marfurilor si rezulta adaosul comercial aferent marfii vandute (indica ce procent din venitul obtinut reprezinta adaos comercial). Potrivit Ordinului nr.…

Mai mult

Structura raportarilor contabile la 30.06.2021

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Pentru raportarile contabile semestriale care se vor depune pana in 16 august 2021, proiectul de ordin publicat de MF in 18.06.2021 prevede urmatoarea structura: 1.Pentru companiile care aplica prevederile O 1802/2014:           a) Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii (cod 10);           b) Contul de profit şi pierdere (cod 20), respectiv Contul…

Mai mult

10 lucruri bine de stiut despre mijloace fixe

1. Mijloacele fixe reprezinta o denumire alternativa pentru imobilizarile corporale. 2. Din punct de vedere fiscal, exista o valoare prag de 2.500 lei care determina incadrarea in categoria imobilizarilor corporale. Mai precis, din punct de vedere fiscal, mijlocul fix amortizabil este orice imobilizare corporala care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii: a) este detinut si utilizat in productia, livrarea de bunuri sau…

Mai mult

Contabilitatea diferentelor de pret la materii prime si materiale

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Cu ajutorul contului 308 “Diferente de pret la materii prime si materiale” se tine evidenta diferentelor favorabile sau nefavorabile dintre pretul de inregistrare standard si costul de achizitie, aferente materiilor prime, materialelor consumabile si materialelor de natura obiectelor de inventar. Totodata contul 308 „Diferente de pret la materii prime si materiale” este un cont rectificativ…

Mai mult

Completare in O 1802/2014 – contabilitatea operatiunilor derulate de persoanele juridice straine care au locul de exercitare a conducerii efective in Romania

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Ministerul Finantelor a publicat in 18.06.2021 un proiect de ordin care aduce o completare in prevederile O 1802/2014, mai precis introduce o noua sectiune, secțiunea 4.15.1 „Contabilitatea operațiunilor derulate de persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România”, cu următorul cuprins: „SECȚIUNEA 4.15.1Contabilitatea operațiunilor derulate de persoanele…

Mai mult

Reguli in contabilizarea subventiilor

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Subventiile se inregistreaza in contabilitate in contul 445 Subvenții, care are urmatoarele analitice: 4451. Subvenții guvernamentale (A) 4452. Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenții (A) 4458. Alte sume primite cu caracter de subvenții (A) Tipuri de subventii Exista doua tipuri de subventii: subvențiile aferente activelor: subvenții pentru acordarea cărora principala condiție este…

Mai mult

Ce presupune creditarea unei firme?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Creditarea societatii presupune punerea la dispozitia firmei a unor sume de bani de catre actionari/asociati in vederea acoperirii unor deficite de lichiditati cu care firma se poate confrunta la un moment dat (fie la infiintare, fie pe parcursul desfasurarii activitatii economice). La baza operatiunii de creditare societate trebuie sa fie un contract…

Mai mult

Contabilitatea imprumuturilor si datoriilor – pastila de contabilitate- Gabriela Jeler

Una din editiile acestui an ale Pastilei de contabilitate, eveniment live realizat impreuna cu SmartBill, au avut-o ca invitata pe Gabriela Jeler – expert contabil, auditor financiar, consultant fiscal si evaluator imobiliare. Gabriela coordoneaza echipa de experti din cadrul cabinetului individual din Cluj-Napoca -Jeler si Asociatii. Tema discutiei a fost Contabilitatea imprumuturilor si datoriilor. Materialul video poate fi urmarit aici:

Mai mult

SINTEZA – contraventii si amenzi la Legea contabilitatii – actualizat 2021

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Contraventie–nerespectarea prevederilor referioare la: Amenda Deținerea, cu orice titlu, de elemente de natura activelor și datoriilor, precum și efectuarea de operațiuni economico-financiare, fără să fie înregistrate în contabilitate   De la 1.000 lei la 10.000 lei Aprobarea politicilor și procedurilor contabile   De la 300 lei la 4.000 lei Utilizarea și ținerea…

Mai mult

Cateva lucruri bine de stiut despre profitul reportat

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Corectarea erorilor semnificative aferente exercițiilor financiare precedente se face pe seama rezultatului reportat cu mentiunea ca si erorile nesemnificative aferente exercițiilor financiare precedente se corectează, de asemenea, pe seama rezultatului reportat. Totuși, potrivit politicilor contabile aprobate, erorile nesemnificative pot fi corectate pe seama contului de profit și pierdere. Rezultatul reportat este o…

Mai mult

Ce trebuie sa stii daca repartizezi dividende trimestrial ? – monografii contabile

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Dividendul este o distribuire în bani sau în natură, efectuată de o persoană juridică unui participant, drept consecință a deținerii unor titluri de participare la acea persoană juridică, exceptând următoarele: a) o distribuire de titluri de participare noi sau majorarea valorii nominale a titlurilor de participare existente, ca urmare a unei operațiuni…

Mai mult