Monografie contabila depozit bancar

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! O entitate constituie un depozit bancar in suma de 10.000 lei pentru o luna, din disponibilitatile aflate pe contul curent. Banca acorda dobanda 6 lei. La scadenta se lichideaza depozitul. Monografia contabila este: constituirea depozitului: 5081 Alte titluri de plasament = 5121 Conturi la banci in lei 10,000 inregistrarea dobanzii: 5081 Alte…

Mai mult

Optiunea pentru exercitiul financiar diferit de anul calendaristic-O 1240/20.10.2021

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! In MOF 999/20.10.2021 s-a publicat Ordinul nr. 1.240 din 4 octombrie 2021 privind unele prevederi aplicabile persoanelor care optează pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, care prevede urmatoarele: Persoanele juridice fără scop patrimonial care, potrivit Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, au ales un exercițiu financiar…

Mai mult

Monografie contabila – repartizarea dividendelor trimestriale

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Presupunem ca o societate doreste sa repartizeze dividende trimestriale in suma de 100.000 lei. La finalul anului se constata ca a repartizat mai mult cu 10.000 lei la dividende si procedeaza la regularizare. Notele contabile pe care le va avea de facut sunt: A. In cursul anului: Evidentierea repartizarii de dividende in…

Mai mult

Cum functioneaza conturile 461 si 462

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Contul 461 “Debitori diverşi” este un cont de activ. Cu ajutorul contului 461 “Debitori diversi” se tine evidenta debitorilor proveniti din pagube materiale create de terti, alte creante provenind din existenta unor titluri executorii si a altor creante, altele decat entitatile afiliate, entitatile asociate si entitatile controlate in comun. In debitul contului 461 “Debitori diversi” se…

Mai mult

Inregistrarea in contabilitate a facturilor cu biletele de avion

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Exista situatii in practica cand salariatii merg in deplasare si utilizeaza ca mijloc de transport avionul. Din punct de vedere al TVA, facturile cu biletele de avion sunt scutite de taxa, conform art. 294 alin. (1) litera g) care mentioneaza: “(1) Sunt scutite de taxa:…………………….g) transportul international de persoane;” Atunci cand transportul…

Mai mult

Proiect ANAF-aprobarea competentelor de constatare a contraventiilor si de aplicare a amenzilor prevăzute de Legea contabilitatii

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! ANAF a publicat in 28 septembrie un proiect legislativ pentru aprobarea competențelor de constatare a contravențiilor și de aplicare a amenzilor prevăzute de Legea contabilității nr.82/1991, cu modificările și completările ulterioare. Proiectul prevede urmatoarele: Art.I – (1) Competența de constatare a contravențiilor și de aplicare a amenzilor prevăzute de Legea contabilității nr.82/1991,…

Mai mult

Exemplu privind determinarea costului de productie al stocurilor (industria alimentara) din Ghidul la OMFP 1802/2014

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Redam mai jos un exemplu de calcul al costului de productie a stocurilor, in industria alimentara, asa cum este prezentat intr-un ghid de aplicare a O 1802/2014. O societate își desfășoară activitatea în domeniul industriei alimentare. Perioada de gestiune aleasă pentru stabilirea costurilor stocurilor este de o lună . Pentru simplificare, presupunem…

Mai mult

Contul 105- functionalitate, monografii, prevederile O 1802/2014

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Cu ajutorul contul 105 “Rezerve din reevaluare” se tine evidența rezervelor din reevaluarea imobilizărilor corporale. In debit se inregistreaza In credit se inregistreaza – capitalizarea surplusului din reevaluare, prin transferul direct în capitalul propriu, atunci când acest surplus reprezintă câștig realizat, respectiv la scoaterea din evidență a activului pentru care s-a constituit…

Mai mult

Contul 625 – functionalitate, monografii

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Contul 625 “Cheltuieli cu deplasări, detașări și transferări” este un cont cu ajutorul caruia se ține evidența cheltuielilor cu deplasările detașările și transferările personalului. În debitul contului 625 “Cheltuieli cu deplasări, detașări și transferări” se înregistrează: – sumele datorate sau achitate reprezentând cheltuieli cu deplasări, detașări și transferări (inclusiv transportul) (401, 408, 471,…

Mai mult

Monografii contabile credite bancare

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Creditele bancare pot fi pe termen scurt sau pe termen lung. Inregistrarea in contabilitate este similara, difera doar conturile utilizate. Contabilitatea creditelor bancare pe termen scurt se tine cu ajutorul conturilor : 1. Creditele bancare pe termen scurt Se evidentiaza cu ajutorul conturilor din clasa 5 Trezorerie – grupa 519 Credite bancare…

Mai mult

Modificari aduse Legii contabilitatii in 2021 si forma actualizata

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Legea contabilitatii a fost modificata in cursul anului 2021 prin OUG 13/2021 – publicata in 26.02.2021: Modificarile aduse legii contabilitatii sunt: completarea prevederilor sub aspectul ariei de aplicabilitate a acesteia, prin menționarea expresă a persoanelor juridice străine care desfăşoară activitate prin intermediul unui sediu permanent/mai multor sedii permanente în România, precum și…

Mai mult

Contabilitatea decontarilor intre entitati afiliate- contul 4511, monografii

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Contabilitatea decontarilor intre entitati afiliate se tine cu ajutorul contului 451 “Decontări între entitățile afiliate”, cont bifuncțional al carui sold debitor reprezintă creanțele entității, iar soldul creditor, datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate. In debit se inregistreaza In credit se inregistreaza -sumele virate altor entități afiliate (512);-sumele cuvenite din vânzări de…

Mai mult

Achizitie intracomunitara autoturism – monografie

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Presupunem ca o entitate platitoare de TVA in Romania doreste sa achizitioneze un autoturism de la o firma cu cod valid de TVA dintre-o tara membra UE, masina va fi utilizata 50% in scopul firmei si 50% in scopuri personale. Avand in vedere ca este vorba despre o achizitie intracomunitara de…

Mai mult

Contul 471 vs. 472 – mod de utilizare

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Cheltuielile plătite/de plătit  şi veniturile încasate/de încasat în exercițiul financiar curent, dar care privesc exercițiile financiare următoare, se înregistrează  distinct în contabilitate, la cheltuieli în avans (contul 471 “Cheltuieli înregistrate în avans”) sau venituri în avans (contul 472 “Venituri înregistrate în avans”), după caz. În aceste conturi se înregistrează, în principal, următoarele cheltuieli  şi venituri: chirii, abonamente,…

Mai mult

Piesele de schimb- incadrare, monografii

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! O 1802/2014 prevede la art. 191 alin. (4) ca piesele de schimb şi echipamentul de service sunt, în general, contabilizate ca stocuri şi recunoscute în contul de profit şi pierdere atunci când sunt consumate. Totuşi, piesele de schimb importante sunt considerate imobilizări corporale atunci când o entitate preconizează că le va utiliza…

Mai mult

Monografii contabile retur marfa de la client

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Potrivit prevederilor pct. 330 din O 1802/2014, in cazul mărfurilor returnate de clienți în același exercițiu financiar în care a avut loc operațiunea de vânzare, se corectează conturile 411 “Clienți”, 707 “Venituri din vânzarea mărfurilor”, 607 “Cheltuieli privind mărfurile” și 371 “Mărfuri”. Aceste prevederi se aplica și în cazul returului de produse…

Mai mult

Monografie contabila licitatie de cumpărare valută

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! O firma doreste sa cumpere suma de 1.500 de euro, in acest sens, utilizand disponibilul existent pe contul de lei. Cursul de schimb pentru licitatia valutara este de 4.95 lei. Comisionul bancar este de 15 lei. Notele contabile sunt: transferul sumelor de pe contul de lei: suma transferata este 1.500 eur *4.95…

Mai mult