Care sunt conturile care trebuie dezvoltate in analitic cf O 1802/2014?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit O 1802/2014, urmatoarele dezvoltari pe conturi analitice sunt necesare la reflectarea tranzactiilor in contabilitate : Producătorii de energie din surse regenerabile, care beneficiază de certificate verzi emise de operatorul de transport şi sistem, si care potrivit legii, evidențiază lunar dreptul de a primi certificate verzi, ...

Acordarea tichetelor de masa – monografie contabila

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit art. 76 alin. 3 lit. h din Codul Fiscal,  avantajele, in bani sau in natura, cu exceptia celor prevazute la alin. (4), primite in legatura cu o activitate mentionata la alin. (1) și (2) includ, insa nu sunt limitate la: -> tichete cadou acordate potrivit legii, cu exceptia destinatiilor si limitelor prevazute la alin....

Administrarea casieriei unitatii

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! In calitate de contabil, atat ca angajat intern intr-o firma cat si ca partener extern, de cele mai multe ori trebuie iti aloci timp pentru pregatirea celor implicati in intocmirea documentelor pe baza carora se vor efectua inregistrarile in contabilitate. Iata cateva elemente pe care ar fi bine sa le stie cei implicati in administrarea...

Lipsa de materii prime in gestiune/imputare – monografie

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Monografie: La o societate in momentul inventarierii este constatata o lipsa de materii prime in valoare 2.000 lei, aceasta se imputa gestionarului la valoarea de 2.200 lei si TVA 19%. Suma este achitata la casieria unitatii de catre debitor. Inregistrari contabile Inregistrare lipsa materii prime: 601 “Cheltuieli cu materiile...

Evaluarea imobilizarilor corporale si necorporale la inventariere – monografie

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit art. 85 din OMFP nr. 1802/2014, evaluarea imobilizarilor corporale si necorporale, cu ocazia inventarierii, se face la valoarea de inventar, stabilita de comisia de inventariere sau de evaluatori autorizati. Fac obiectul evaluarii si imobilizarile in curs de executie. Totodata, corectarea valorii imobilizarilor necorporale...

Mijloace fixe vs obiecte de inventar -documentar actualizat 2017

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Reluam o tema sau mai degraba un intrebare pe care antreprenorii o adreseaza destul de des contabililor: este vorba de diferenta intre mijloace fixe si obiecte de inventar. De multe ori, nu este clar pentru acestia atunci cand cumpara doua laptop-uri de exemplu , de ce acela care valoreaza 2.100 lei plus TVA este trecut imediat pe...

Care este termenul maxim de amortizare al imobilizarilor necorporale (O 1802/214)

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Iata mai jos o scurta sinteza a prevederilor legate de duratele de viata ale imobilizarilor necorporale conform O 1802/2014 : Cheltuielile de constituire – se amortizeaza intr-o perioada de cel mult 5 ani Cheltuielile de cercetare-dezvoltare – se amortizează pe durata de utilizare sau pe perioada contractului, după...

Inregistrarea/incasarea/recunoasterea veniturilor din chirii – monografie

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Monografie: O societate X ii factureaza unei persoane care sta in chirie, in avans, chiria pe 4 luni pentru punerea la dispozitie a spatiului inchiriat. Societatea ii factureaza acestuia 20.000 lei plus TVA 19%. Taxarea se va face prin depunerea notificarii la adminstratia financiara de care proprietarul apartine. Rezolvare: Inregistrarea...

Facturare/Incasare/Stornare avans – monografie contabila

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Contul 419 “Clienti – creditori” este un cont de pasiv si cu ajutorul lui se poate tine evidenta clientilor – creditori, reprezentand avansurile incasate de la clienti.  Exemplu: In 01.01.2016 se incaseaza de la un client un avans pentru produsele vandute, pe baza facturii emise anterior in valoare de 3.000...

Stimulente acordate chiriasilor cu ocazia incheierii contractelor de inchiriere-monografie contabila

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit Ordinului 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate locatorul trebuie să recunoască valoarea agregată a costului stimulentelor drept o diminuare a venitului din chirie pe durata contractului de leasing, pe o bază...

Cum contabilizam activele primite prin transfer de la clienti si conectarea la retelele de utilitati?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Active primite prin transfer de la clienti Entităţile care primesc active de la clienţii lor, sub formă de imobilizări corporale sau numerar care are ca destinaţie achiziţia sau construirea de imobilizări corporale, pentru a-i conecta la o reţea de electricitate, gaze, apă sau pentru a le furniza accesul continuu la anumite...

Reevaluarea conturilor in valuta – monografie contabila

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit OMFP nr. 1802/2014, operatiunile privind incasarile si platile in valuta se inregistreaza in contabilitate la cursul de schimb valutar, comunicat de BNR, de la data efectuarii operatiunii respective. In vederea asigurarii unui tratament contabil unitar, prin curs de schimb de la data efectuarii operatiunii se intelege cursul...

Ce presupune controlul intern sub aspectul regulilor contabile?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit prevederilor Ordinului 1802/2014, daca vrei sa implementezi un sistem eficient de control intern sub aspectul raportarilor contabile, trebuie sa ai in vedere urmatoarele : 1.       existenţa unui manual de politici contabile; 2.       existenţa unei proceduri de aplicare a acestui manual; 3.       existenţa...

Contabilitatea stocurilor de materii prime si materiale

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Evidenta stocurilor si productiei in curs de executie se realizeaza prin conturile din clasa 3  Conturi de stocuri si productie in curs de executie . In cadrul planului de conturi general, din clasa a 3-a face parte grupa 30 ” Stocuri de materii prime si materiale” , cu urmatoarele conturi sintetice : • 301 ”...

Pierdere din depreciere – monografie contabila

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Monografie: Societatea X achizitioneaza la data de 31.12.2014 o instalatie la costul de 150.000 lei, amortizata liniar in 15 ani. La sfarsitul anului 31.12.2016 sunt dovezi ca instalatia este depreciata si se stabileste valoarea recuperabila avand urmatoarele informatii: valoare justa 140.000 lei, costurile cedarii 25.000 lei, valoarea...

Creditarea firmei de catre asociati – monografie contabila

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! La infiintarea unei companii sau pe parcursul activitatii acesteia se poate intampla ca entitatea sa aiba deficit temporar de lichiditati, fapt pentru care actionarii sau asociatii pot credita firma temporar, astfel ca aceasta sa poata face fata solicitarilor curente. Sumele depuse sau lăsate temporar de către acţionari/asociaţi...

Inregistrarea in contabilitate a principalelor operatiunilor cu numerar- in cazul unui ONG

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! 1. Ridicarea de numerar de la bancă: 581 „Viramente interne”= 5121 „Conturi la bănci în lei” 5311 „Casa în lei”= 581 „Viramente interne” 2. Depunerea de numerar la bancă: 581 „Viramente interne”=5311 „Casa în lei” 5121 „Conturi la bănci în lei”=581 „Viramente interne” 3. Încasarea...

Autofacturarea – aspecte utile

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Ce este autofactura? Autofactura este un document justificativ pentru livrarile de bunuri si/sau prestari de servicii catre sine, creata de catre beneficiar in numele furnizorului, daca acesta din urma nu a intocmit factura in cele 15 zile ale lunii urmatoare celei in care ia nastere faptul generator al taxei. La primirea facturii,...

Note contabile de efectuat la infiintarea societatii – monografie

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Primele note contabile pe care o entitate trebuie sa le realizeze in contabilitate dupa ce aceasta a fost inregistrata la Registrul Comertului sunt urmatoarele: Subscrierea capitalului social: 456 “Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul” = 1011 “Capital subscris nevarsat” Valoarea capitalului...

Inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli – monografie

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit art. 420 si 421 din OMFP nr. 1802/2014, “rezultatul exercitiului se determina ca diferenta intre veniturile si cheltuielile exercitiului. Totodata, profitul sau pierderea se stabileste cumulat de la inceputul exercitiului financiar. Rezultatul definitiv al exercitiului financiar se stabileste la inchiderea acestuia...