Supraevaluarea si subevaluarea costurilor indirecte de productie

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! In gestiunea stocurilor este foarte importanta o repartizare corecta a costurilor stocurilor pe unitatea de produs. Adesea, pentru simplitate, companiile repartizeaza uniform costurile indirecte de productie folosind medii aritmetice simple desi in realitate produsele rezultate consuma resursele in mod neuniform. Astfel se poate ajunge...

Acordarea tichetelor de masa – monografie contabila

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit art. 76 alin. 3 lit. h din Codul Fiscal,  avantajele, in bani sau in natura, cu exceptia celor prevazute la alin. (4), primite in legatura cu o activitate mentionata la alin. (1) și (2) includ, insa nu sunt limitate la: -> tichete cadou acordate potrivit legii, cu exceptia destinatiilor si limitelor prevazute la alin....

Primirea ca donatie a unui utilaj – monografie

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit OMFP nr. 1802/2014, in conturile de subventii pentru investitii se contabilizeaza si donatiile pentru investitii, precum si plusurile la inventar de natura imobilizarilor corporale si necorporale”. Monografie: O societate primeste prin donatie un utilaj cu o valoare de piata de 100.000 lei. Durata de viata utila a fost...

PJ cu cod de TVA anulat nu a colectat TVA si nu a emis facturi – exemplu

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Exemplul: Persoana impozabila nu a colectat TVA pentru operatiunile taxabile si nici nu a emis facturi. 1. Societatea X are codul de TVA anulat incepand cu data de 1 septembrie 2017. In luna octombrie livreaza catre societatea Y 100 de utilaje a caror valoarea inscrisa in contract era de 50.000 lei/bucata, exclusiv TVA. Societatea...

PJ cu cod de TVA anulat nu a colectat TVA si a emis facturi – exemplu

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Exemplul: Persoana impozabila nu a colectat TVA pentru operatiunile taxabile efectuate in perioada in care a avut codul de inregistrare in scopuri de TVA anulat, dar a emis facturi: 1. Societatea X are codul de TVA anulat incepand cu data de 1 septembrie 2017. In luna octombrie livreaza catre societatea Y 100 de utilaje a caror valoarea...

PJ cu cod de TVA anulat a colectat TVA si a emis facturi – exemplu

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Exemplu: Persoana impozabila a colectat TVA pentru operatiunile taxabile si a emis facturi. 1. Prezentarea situatiei este aceeasi ca la exemplul din articolul anterior (click aici), cu exceptia faptului ca in acest exemplu societatea X a emis facturi pe perioada in care a avut codul anulat. Calculul taxei colectate de plata se va...

PJ cu cod de TVA anulat a colectat TVA fara sa emita facturi – exemplu

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Exemplu: Persoana impozabila a colectat TVA pentru operatiunile taxabile, dar nu a emis facturi. Societatea X are codul de TVA anulat incepand cu data de 1 septembrie 2017. In luna octombrie livreaza catre societatea Y 100 de utilaje a caror valoare inscrisa in contract era de 50.000 lei/bucata, care nu include TVA. Societatea X nu...

Functionalitatea contului 117 – monografie contabila

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Contul 117 “Rezultat reportat” este un cont bifunctional cu ajutorul caruia se tine evidenta rezultatului sau partii din rezultatul exercitiului precedent nerepartizat de catre adunarea generala a actionarilor/asociatilor, respectiv a pierderii neacoperite si a rezultatului provenit din corectarea erorilor contabile. Soldul...

Sponsorizare microintreprinderi – modele de documente

Materialele au fost elaborate si puse la dispozitia cititorilor Contzilla de catre Jeler Gabriela, expert contabil, auditor financiar, consultant fiscal, care activeaza in cadrul Cabinetului individual JELER CORNELIA GABRIELA & echipa. Acordare sponsorizare sub forma de numerar – cash sau virament – descarca document; Acordare sponsorizare sub forma bunurilor (imobilizari corporale...

Reevaluarea unui autoturism – monografie

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Monografie: Presupunem ca o entitate a achizitionat in 20.03.X un autoturism cu un cost de achizitie de 120.000 lei plus TVA 19%. Autoturismul se amortizeaza liniar pe o perioada de 5 ani. La data de 31.12. X+1, autoturismul a fost reevaluat la suma de 80.000 lei, iar la data de 31.12.X+2 la 50.000 lei. Note contabile: Achizitie...

Infiintarea societatii – ce note contabile trebuie sa inregistrez ?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Daca ti-ai infiintat recent o societate, atunci trebuie sa sti faptul ca primele note contabile pe care trebuie sa le realizezi in contabilitate dupa ce societatea a fost inregistrata la Registrul Comertului sunt urmatoarele: Subscrierea capitalului social: 456 “Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul” = 1011 “Capital...

Functionalitatea contului 408 furnizori facturi nesosite – monografie

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Cu ajutorul contului 408 „Furnizori – facturi nesosite” se tine evidenta decontarilor cu furnizorii pentru aprovizionarile de bunuri si prestarile de servicii, pentru care nu s-au primit facturi. Contul 408 „Furnizori – facturi nesosite” este un cont de pasiv iar soldul contului reprezinta sumele datorate furnizorilor...

Determinarea sumei nedeductibile a cheltuielilor cu intretinerea unui vehicul – exemplu

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit Codului fiscal, in cadrul cheltuielilor aferente vehiculelor rutiere motorizate supuse limitarii fiscale se cuprind cheltuielile direct atribuibile unui vehicul, cum sunt: impozitele locale, asigurarea obligatorie de raspundere civila auto, inspectiile tehnice periodice, rovinieta, chiriile, partea nedeductibila din...

Sume achitate de o societate in numele si in contul altei societati – monografie

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Baza legala: Art. 286 alin. (4) lit. e) din Codul fiscal: „Baza de impozitare nu cuprinde urmatoarele: e) sumele achitate de o persoană impozabilă în numele și în contul altei persoane și care apoi se decontează acesteia, inclusiv atunci când locatorul asigură el însuși bunul care face obiectul unui contract de leasing...

Regularizare si compensare TVA – monografie contabila

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! La sfarsitul lunii sau trimestrului, depinde de perioada fiscala a fiecarei societati, se inchid  conturile de TVA deductibila respectiv TVA colectata rezultand un excedent de TVA colectata – de plata, sau un excedent denumit suma negativa a taxei. Diferenta de taxa dintre TVA colectata si TVA deductibila se va inregistra in...

Inregistrarea/incasarea/recunoasterea veniturilor din chirii – monografie

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Monografie: O societate X ii factureaza unei persoane care sta in chirie, in avans, chiria pe 4 luni pentru punerea la dispozitie a spatiului inchiriat. Societatea ii factureaza acestuia 20.000 lei plus TVA 19%. Taxarea se va face prin depunerea notificarii la adminstratia financiara de care proprietarul apartine. Rezolvare: Inregistrarea...

Inregistrari contabile privind schimbul de active intre doua societati – monografie

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit art. 56 alin. (4) din OMFP nr. 1802/2014, in cazul schimbului de active, in contabilitate se evidentiaza distinct operatiunea de vanzare/scoatere din evidenta si cea de cumparare/intrare in evidenta, pe baza documentelor justificative, cu inregistrarea tuturor veniturilor si cheltuielilor aferente operatiunilor. Tratamentul...

Facturare/Incasare/Stornare avans – monografie contabila

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Contul 419 “Clienti – creditori” este un cont de pasiv si cu ajutorul lui se poate tine evidenta clientilor – creditori, reprezentand avansurile incasate de la clienti.  Exemplu: In 01.01.2016 se incaseaza de la un client un avans pentru produsele vandute, pe baza facturii emise anterior in valoare de 3.000 lei plus TVA...

Cum functioneaza contul 475 ? – monografie contabila

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Contul 475 „Subventii pentru investitii” este un cont de pasiv cu ajutorul caruia se tine evidenta subventiilor guvernamentale pentru investitii, imprumuturilor nerambursabile cu caracter de subventii pentru investitii, donatiilor pentru investitii, plusurilor de inventar de natura imobilizarilor si a altor sume primite cu caracter...

Servicii prestate in cadrul mai multor perioade. Cum se inregistreaza ?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Conform legislatiei contabile (Ordinul 1802/2014) , veniturile din prestări de servicii se înregistrează în contabilitate pe măsura efectuării acestora. La fel cu se inregistreaza si productia de bunuri in curs de executie, la fel exista obligatia inregistrarii in contabilitate si a serviciilor. Cum stii cat anume din lucrare...