Cateva consideratii privind persoanele impozabile si activitatea economica

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

In baza art. 269 din Codul fiscal, este considerată persoană impozabilă orice persoană care desfășoară, de o manieră independentă și indiferent de loc, activități economice de natura celor prevăzute mai jos, oricare ar fi scopul sau rezultatul acestei activități:

  • activitățile producătorilor, comercianților sau prestatorilor de servicii, inclusiv activitățile extractive, agricole
  • activitățile profesiilor liberale sau asimilate acestora
  • exploatarea bunurilor corporale sau necorporale în scopul obținerii de venituri cu caracter de continuitate.

Conform normelor la acest articol, NU sunt considerate activitati economice:

  • acordarea de bunuri și/sau servicii în mod gratuit de organizațiile fără scop patrimonial;
  • livrarea de către organismele de cult religios a următoarelor obiecte: vase liturgice, icoane metalice sau litografiate, cruci, crucifixe, cruciulițe și medalioane cu imagini religioase specifice cultului, obiecte de colportaj religios, calendare religioase, produse necesare exercitării activității de cult religios, precum tămâia, lumânările, cu excepția celor decorative și a celor pentru nunți și botezuri.

CJUE include in lista operatiunilor excluse din sfera TVA si activitatile economice ilegale de exemplu vanzarea de droguri, arme (C-381/09).

CJUE mai stabileste ca nu se datoreaza TVA pentru serviciile prestate cu titlu gratuit (C-89/81).

Asadar, din definitia persoanei impozabile reiese ca:

  • in categoria de persoana impozabila se includ atat persoane fizice care desfasoara activitati economice cat si persoane juridice. Inclusiv cooperativele sau orice alte forme de asociere pot fi considerate persoane impozabile.
  • persoanele respective trebuie sa deruleze o activitate economica, intr-un mod independent.

Referitor la caracterul independent al unei activitati nu sunt precizate foarte multe detalii in Codul fiscal. Avem doar o excludere, la art. 269 alin.(4)  in care se arata ca Nu acționează de o manieră independentă angajații sau oricare alte persoane legate de angajator printr-un contract individual de muncă sau prin orice alte instrumente juridice care creează un raport angajator/angajat în ceea ce privește condițiile de muncă, remunerarea sau alte obligații ale angajatorului. In normele de aplicare ale acestui articol se mai arata ca persoanele care nu sunt legate de angajator printr-un contract individual de muncă, ci prin alte instrumente juridice, nu acționează de o manieră independentă în condițiile prevăzute la art. 269 alin. (4) din Codul fiscal, respectiv atunci când activitatea este exercitată de o persoană care nu dispune de o libertate de organizare corespunzătoare în ceea ce privește resursele materiale și umane folosite pentru exercițiul activității în discuție, cum ar fi libertatea de a alege colaboratorii, orarul de lucru, baza materială necesare desfășurării activității sale, și riscul economic inerent acestei activități nu este suportat de această persoană. În acest sens a fost pronunțată hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene în Cauza C-202/90 Ayuntamiento de Sevilla împotriva Recaudadores de Tributos de las Zonas primera y segunda.

Important!

  • Orice asociat sau partener al unei asocieri ori organizații fără personalitate juridică este considerat persoană impozabilă separată pentru acele activități economice care nu sunt desfășurate în numele asocierii sau organizației respective.
  • Orice persoană care efectuează ocazional o livrare intracomunitară de mijloace de transport noi va fi considerată persoană impozabilă pentru orice astfel de livrare.

Articole similare

Comentariul tau aici