Ce inseamna autorizarea activitatii la ONRC?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Orice firma are mentionat in actul constitutiv un cod CAEN principal si unul sau mai multe coduri secundare.

Pentru activitatile desfasurate, pe langa mentionarea codurilor CAEN in actul constitutiv mai este nevoie de autorizarea lor pentru activitatile desfasurate, la ONRC, care se poate face fie pentru sediul social, pentru punctul lucru sau la terti.

La infiintarea societatii, printre documentele necesare este si o declaratie pe proprie raspundere in care sunt mentionate codurile CAEN pe care doreste sa le autorizeze . Aceste mentiuni sunt cuprinse in certificatul constatator care se elibereaza cu aceasta ocazie.

Daca o anumita activitate nu a fost autorizata la infiintare, aceasta se poate autoriza ulterior.

Art. 5 alin. (1) al Legii 359 din 8 septembrie 2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice  arata ca:

Prin autorizarea funcționării, în sensul prezentei legi, se înțelege asumarea de către solicitant a responsabilității privitoare la legalitatea desfășurării activităților declarate.

Art. 15 al aceleiasi legi arata ca:

(1) În vederea eliberării de către biroul unic din cadrul oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal a certificatului de înregistrare conținând codul unic de înregistrare sau, după caz, a certificatului de înscriere de mențiuni, solicitantul are obligația să depună, o dată cu cererea de înregistrare și actele doveditoare, declarația-tip pe propria răspundere, semnată de asociați sau de administratori, din care să rezulte, după caz, că:
a) persoana juridică nu desfășoară, la sediul social sau la sediile secundare, activitățile declarate, o perioadă de maximum 3 ani;
b) persoana juridică îndeplinește condițiile de funcționare prevăzute de legislația specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecției mediului și protecției muncii, pentru activitățile precizate în declarația-tip.
(2) Orice modificare cu privire la cele declarate atrage obligația solicitantului de a depune la biroul unic din cadrul oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal o nouă declarație-tip pe propria răspundere corespunzătoare modificărilor intervenite.
(3) Oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunal înregistrează în registrul comerțului datele din declarațiile-tip prevăzute la alin. (1) și (2).

Pentru sediul social și pentru fiecare sediu secundar se va elibera câte un certificat constatator care atestă că s-au înregistrat declarațiile-tip .

Daca vrei sa verifici ca ai un cod CAEN autorizat, poti sa soliciti ONRC eliberarea unui certificat constatator.

Articole similare

Comentariul tau aici